ค้นหา

กฎแห่งการให้ของจิตจักรวาล 5 พฤศจิกายน 2019 เวลา 10:08 น.


#กฎแห่งการให้ของจิตจักรวาล


ยิ่งให้ ยิ่งได้รับ

ให้สิ่งใด จักได้รับสิ่งนั้น


ให้โดยไม่หวังสิ่งใดตอบแทน

พระองค์จะทรงประทานบำเหน็จให้แก่ท่าน

อย่างเต็มเม็ดเต็มหน่วย

ด้วยพระหัตถ์ของพระองค์เอง


ให้โดยต้องการสิ่งตอบแทน

เท่ากับท่านแสวงหาบำเหน็จเองได้

พระองค์จึงไม่ประทานบำเหน็จนั้นแก่ท่าน


เอเมน สาธุ

ป.วิสุทธิปัญญา

5-11-2019

ดู 0 ครั้ง0 ความคิดเห็น

โพสต์ล่าสุด

ดูทั้งหมด

ดีเอ็นเอในสิ่งมีชีวิตจากต่างเผ่าดาวเปรียบเหมือน เครื่องยนต์ที่ใช้พลังไฟแค่ 110 โว้ลต์เท่านั้น ถ้าขืนเข้ามาอยู่ในระบบโลกเครื่องยนต์จะพัง จนตัวเขาต้องตายเพราะพลังไฟฟ้า ของโลกแรงขนาด 220 โวลต์

สนามแม่เหล็กโลกที่แข็งแกร่งใช้เป็นรั้วป้องกันศัตรู จากนอกโลกได้ แต่ถ้ามนุษย์ถูกหลอกให้เสพติดกิเลสรั้วก็ จะอ่อนแอทันที เพราะรั้วที่แข็งแรงต้องสร้างด้วยความรักเท่านั้น บัดนี้แผนการศัตรูบรรลุผลเกินครึ่งแ

มนุษย์เปรียบเหมือนฝูงปลาในสระใหญ่คือโลก ที่พระบิดาทรงสร้างอาหารและทุกสิ่งไว้ให้พร้อมแล้ว ใยแค่คนตกปลาที่เป็นศัตรูเอาเบ็ดพร้อมเหยื่อปลอมโยนลงมา ก็พากันรีบงับทันทีโดยไม่กลัวตายไร้สติเสียแล้ว