ค้นหา

ความแตกต่างระหว่าง 14 พฤษภาคม 2016 เวลา 03:11 น.
(ตอนที่ 4)

ความแตกต่างระหว่าง

"ข่าวสาร" กับ "คำพยากรณ์"

****************************

เราจะกล่าวความจริงต่อท่านทั้งหลายว่า


ข้อมูลต่างๆ เรื่องภัยพิบัติโลก

ที่เราสื่อเป็นข่าวกล่าวต่อชาวดาวโลกที่ผ่านมา

หรือที่เราจะค่อยๆนำมากล่าวไว้ในครั้งต่อๆ ไปนั้น

มันมิใช่ "คำพยากรณ์" ตามตำราโหรใดๆ

แต่มันเป็น "ข่าวสาร" จากจิตจักรวาล

ที่พระบิดาแห่งจิตวิญญาณมนุษย์ทั้งหลาย

ทรงเมตตาสื่อผ่านเรามาเพื่อแจ้งข่าวสารนี้ต่อท่าน


อันว่า "คำพยากรณ์" นั้นมันก็คือการทำนาย

โดยอาศัยสถิติและความสามารถเชิงวิเคราะห์

ของท่านผู้พยากรณ์เป็นสำคัญ


ส่วน "ข่าวสารจากพระบิดา" ที่ทรงสื่อผ่านเรามานั้น

คือการรายงานข่าวไปตามความจริง

คือการกล่าวถึงเหตุการณ์ที่จะเกิดขึ้นจริงๆ

โดยไม่ต้องวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อสร้างเป็นข่าวเลย


เป็นการบอกเล่าความจริงที่จะเกิดขึ้น

ให้ท่านทั้งหลายได้รับรู้กันเอาไว้ล่วงหน้า

ตามที่แหล่งข่าวของเราก็คือพระบิดา

ได้ทรงมีเมตตาบอกผ่านเรามาถึงพวกท่านทุกคน

ซึ่งเมื่อท่านรับรู้ข่าวสารเรื่องปฏิบัติการชำระโลก

จากองค์จิตจักรวาลผ่านเราแล้ว

ท่านจะตัดสินใจกับข่าวสารจากพระบิดาอย่างไร

มันก็เป็นหน้าที่ของท่าน


*หากท่านเป็นผู้หนึ่งซึ่งติดอยู่กับความงมงาย

ทันทีที่ได้อ่านพระวรสารจากพระบิดา

บนหน้าเฟสบุุ้ค ป.วิสุทธิปัญญา นี้

ท่านก็จะใช้เพียง "เชื่อ" กับ "ไม่เชื่อ"

เพื่อทำการพิพากษาตัวท่านเองโดยพลัน


*หากท่านเป็นผู้หนึ่งซึ่งยังติดอยู่กับอัตตาแห่งตน

ทันทีที่ได้อ่านพระวรสารจากพระบิดา

บนหน้าเฟสบุ้ค ป.วิสุทธิปัญญา นี้

ท่านก็จะเกิดอาการ "หมิ่นหยาม" ต่อพระวรสาร

ก้าวล่วงต่อการทำหน้าที่ของเราตามพระบัญชา

ทั้งๆที่ตัวท่านเองยังจดจำพระบิดาและเราไม่ได้

ทั้งๆที่ตัวท่านยังมิได้ใช้ความฉลาดทางปัญญา

พิจารณาข่าวสารของเราแต่อย่างใด


*หากท่านเป็นคนหนึ่งที่ "ขี้ขลาด"

ทันทีที่ได้อ่านพระวรสารเรื่องภัยพิบัติ

บนหน้าเฟสบุ้คของ ป.วิสุทธิปัญญา

ท่านก็จะบังเกิดอาการ "ต่อต้าน" ข่าวสารนี้ทันที

เพราะท่านยึดติดอยู่กับ "ความกลัว"

โดยกลัวว่ามันจะเกิดเหตุร้ายที่เรากล่าวขึ้นจริงๆ

โดยที่ท่านไม่อยากให้มันเกิด


ทั้งๆ ที่ท่านสามารถรับรู้พระวรสาร

พร้อมอ่านคำชี้แนะได้ด้วยว่า

ถ้าจะอยู่รอดปลอดภัยในท่ามกลางภัยพิบัติแล้ว

ท่านจักต้องปฏิบัติตนเช่นไรในยามนี้

ยามที่ภัยพิบัติทั้งหลายมันยังอยู่ห่างไกลตัวท่าน

แต่น่าเสียดายที่ "คนกลัวตาย" ไม่ยอมอ่าน

การเตรียมตนเองและจิตวิญญาณ

ให้พร้อมต่อการผจญภัยจึงถูกละเลย


นี่ไง...

การที่เรากลับมาตามสัญญา

เพื่อทำภารกิจพระบิดาในการพิพากษาโลกน่ะ


หนึ่งในนั้นก็คือการแจ้งข่าวสารด้านภัยพิบัติ

เพื่อให้ท่านทั้งหลายได้พิพากษาตนเองกันว่า

ท่านจะตอบสนองต่อพระวรสารนั้นๆอย่างไร


เอเมน สาธุ

ป.วิสุทธิปัญญา

14-05-2016

ดู 0 ครั้ง0 ความคิดเห็น

โพสต์ล่าสุด

ดูทั้งหมด

ดีเอ็นเอในสิ่งมีชีวิตจากต่างเผ่าดาวเปรียบเหมือน เครื่องยนต์ที่ใช้พลังไฟแค่ 110 โว้ลต์เท่านั้น ถ้าขืนเข้ามาอยู่ในระบบโลกเครื่องยนต์จะพัง จนตัวเขาต้องตายเพราะพลังไฟฟ้า ของโลกแรงขนาด 220 โวลต์

สนามแม่เหล็กโลกที่แข็งแกร่งใช้เป็นรั้วป้องกันศัตรู จากนอกโลกได้ แต่ถ้ามนุษย์ถูกหลอกให้เสพติดกิเลสรั้วก็ จะอ่อนแอทันที เพราะรั้วที่แข็งแรงต้องสร้างด้วยความรักเท่านั้น บัดนี้แผนการศัตรูบรรลุผลเกินครึ่งแ

มนุษย์เปรียบเหมือนฝูงปลาในสระใหญ่คือโลก ที่พระบิดาทรงสร้างอาหารและทุกสิ่งไว้ให้พร้อมแล้ว ใยแค่คนตกปลาที่เป็นศัตรูเอาเบ็ดพร้อมเหยื่อปลอมโยนลงมา ก็พากันรีบงับทันทีโดยไม่กลัวตายไร้สติเสียแล้ว