ค้นหา

คำสอน 12 มกราคม 2017 เวลา 19:43 น.
มีบางคนกล่าวต่อเพื่อนมนุษย์คนอื่น

ให้เราได้ยินมาว่า

โลกและจักรวาลเกิดจากอวิชชา


เราจึงขอกล่าวความจริงต่อท่านทั้งหลายว่า

"อวิชชา" น่ะหมายถึง ความไม่รู้ ความหลงผิด

"อวิชชา" หมายถึง ความรู้ที่รู้แล้ว

นำมาใช้ประโยชน์

เพื่อนิพพานทางจิตวิญญาณไม่ได้


ในเมื่อพระบิดา

ทรงเป็นพระผู้สร้างทั้งโลกและจักรวาล


ดังนั้น

ทั้งโลกและจักรวาลจึงมิได้เกิดจากอวิชชา

เพราะพระบิดาทรงเป็นผู้ "กำหนดสร้าง" ขึ้นมา

นั่นเป็นเพราะพระองค์ทรงรู้ก่อนแล้วว่า

ทรงมีพระอำนาจที่จะทำเช่นนั้นได้


โลกและจักรวาล

จึงมิได้เกิดขึ้นจากความไม่รู้

จึงมิได้เกิดขึ้นจากความหลงผิด


เรื่องราวของโลกกับจักรวาล

เป็นเรื่องที่ควรต้องศึกษา

เพื่อการค้นหาและค้นพบเส้นทางกลับบ้าน

ของทุกดวงจิตธรรมญาณ

เพื่อการคืนสู่จิตแห่งจักรวาลในบั้นปลาย


ที่เรากล่าวมาล้วนเป็นความจริง

ล้วนเป็นสิ่งสาระที่ทุกคนต้องรู้

ไม่รู้มิอาจคืนกลับในสภาวะนิพพานได้

นี่จึงมิใช่ "อวิชชา"


เอเมน สาธุ

ป.วิสุทธิปัญญา

12-1-2017

ดู 0 ครั้ง0 ความคิดเห็น

โพสต์ล่าสุด

ดูทั้งหมด

ดีเอ็นเอในสิ่งมีชีวิตจากต่างเผ่าดาวเปรียบเหมือน เครื่องยนต์ที่ใช้พลังไฟแค่ 110 โว้ลต์เท่านั้น ถ้าขืนเข้ามาอยู่ในระบบโลกเครื่องยนต์จะพัง จนตัวเขาต้องตายเพราะพลังไฟฟ้า ของโลกแรงขนาด 220 โวลต์

สนามแม่เหล็กโลกที่แข็งแกร่งใช้เป็นรั้วป้องกันศัตรู จากนอกโลกได้ แต่ถ้ามนุษย์ถูกหลอกให้เสพติดกิเลสรั้วก็ จะอ่อนแอทันที เพราะรั้วที่แข็งแรงต้องสร้างด้วยความรักเท่านั้น บัดนี้แผนการศัตรูบรรลุผลเกินครึ่งแ

มนุษย์เปรียบเหมือนฝูงปลาในสระใหญ่คือโลก ที่พระบิดาทรงสร้างอาหารและทุกสิ่งไว้ให้พร้อมแล้ว ใยแค่คนตกปลาที่เป็นศัตรูเอาเบ็ดพร้อมเหยื่อปลอมโยนลงมา ก็พากันรีบงับทันทีโดยไม่กลัวตายไร้สติเสียแล้ว