ค้นหา

คำสอน 15 มีนาคม 2016 เวลา 09:26 น.
บทเรียนเรื่องการเรียนรู้

***********************


"ใคร" คือ ผู้กล่าวความจริง

ในพระนามแห่งพระเจ้า


เราจะกล่าวความจริงต่อท่านทั้งหลายว่า


เพียงแค่ท่านตั้งใจรับในสิ่งที่ท่านรู้

จนต่อเมื่อท่านได้รู้แล้ว

ท่านจักต้องพร้อมที่จะรับเพื่อฟัง


เมื่อท่านได้รับฟังแล้ว

ท่านก็ต้องคิดไปตามที่รับฟังอยู่นั้นให้เข้าใจ

ว่าพระโอวาทหรือพระคำมีมาว่าอย่างไร

โดยต้องไม่ "คิดต้าน" ก่อนที่ท่านจะเข้าใจ


เพราะการรับรู้รับฟังโดยไม่คิดตามทันที

เพื่อให้เกิดการรู้การเข้าใจ

แต่คิดต้านในทันทีทันใดนั้น

มันเป็นวิธี "งมงาย"

ที่คนส่วนใหญ่เขาเป็นกัน


วิถีคนฉลาด คือ ชอบคิดและช่างคิด

คิดเพื่อค้นหาเหตุผล

คิดเพื่อค้นหาคำตอบที่ถูกต้องถ่องแท้


วิถีคนงมงาย คือ คนที่ชอบถามหา

ทั้งความถูกใจไม่ถูกใจ

มากกว่าจะถามหาความถูกต้อง

คนพวกนี้คือผู้ที่เน้นการค้นหา

ความเชื่อกับไม่เชื่อ

เอาจากความรู้สึกข้างในของตัวเอง

มากกว่าจะเพียรพยายาม

ค้นหาความจริงจากสิ่งนั้นๆ


กระบวนการทั้งหมด

ตามวิถีคนฉลาดที่เรากล่าวมา

มันคือ "การเรียนรู้"

จากการอ่านและฟังนั่นเอง


ดังนั้น....

หากท่านฉลาดเรียนรู้ในแก่นสารสาระได้

ตามที่เรากล่าวมาข้างต้นนั้นแล้ว

ท่านจึงค่อยย้อนกลับมาถามหาความจริง

ในอีกด้านหนึ่งว่า....


พระบิดาผู้สูงส่งพระองค์นั้นเป็นใคร

พระบิดาแห่งจิตวิญญาณมนุษย์ทุกคนเป็นใคร

พระเยซูพระองค์นั้นเป็นใคร


ใคร...คือ ผู้ที่กล่าวความจริง

ในพระนามแห่งพระเจ้า


ผู้ที่กล่าวในพระนามแห่งพระเจ้า

ท่านผู้นั้น......เป็นใคร


เอเมน สาธุ

ป.วิสุทธิปัญญา

15-3-2016

ดู 0 ครั้ง0 ความคิดเห็น

โพสต์ล่าสุด

ดูทั้งหมด

ดีเอ็นเอในสิ่งมีชีวิตจากต่างเผ่าดาวเปรียบเหมือน เครื่องยนต์ที่ใช้พลังไฟแค่ 110 โว้ลต์เท่านั้น ถ้าขืนเข้ามาอยู่ในระบบโลกเครื่องยนต์จะพัง จนตัวเขาต้องตายเพราะพลังไฟฟ้า ของโลกแรงขนาด 220 โวลต์

สนามแม่เหล็กโลกที่แข็งแกร่งใช้เป็นรั้วป้องกันศัตรู จากนอกโลกได้ แต่ถ้ามนุษย์ถูกหลอกให้เสพติดกิเลสรั้วก็ จะอ่อนแอทันที เพราะรั้วที่แข็งแรงต้องสร้างด้วยความรักเท่านั้น บัดนี้แผนการศัตรูบรรลุผลเกินครึ่งแ

มนุษย์เปรียบเหมือนฝูงปลาในสระใหญ่คือโลก ที่พระบิดาทรงสร้างอาหารและทุกสิ่งไว้ให้พร้อมแล้ว ใยแค่คนตกปลาที่เป็นศัตรูเอาเบ็ดพร้อมเหยื่อปลอมโยนลงมา ก็พากันรีบงับทันทีโดยไม่กลัวตายไร้สติเสียแล้ว