ค้นหา

คำสอน 16 กุมภาพันธ์ 2016 เวลา 15:24 น.
เราจะกล่าวความจริงต่อท่านทั้งหลายว่า


ถ้าท่านปรารถนาการหลุดพ้น

อย่างแท้จริงภายในภพชาตินี้แล้ว

มันยังมีสิ่งที่ท่านต้องเรียนรู้กันอยู่

อีกมากมายนัก

ประเภทที่ไม่รู้ก็ "กลับบ้าน" หรือ "หลุดพ้น"

หรือ นิพพานไม่ได้เสียด้วย


สาเหตุที่ไม่รู้แล้วจะกลับบ้านกันไม่ได้

ก็เพราะว่าท่านจะไม่สามารถดำเนินชีวิต

บนเส้นทางแห่งมรรควิถีได้อย่างถูกต้อง

เพราะว่าเดินหลงทางนั่นเอง


สิ่งที่ท่านจักต้องเรียนรู้ไม่รู้ไม่ได้

คือ การค้นหาคำตอบที่ถูกต้อง

จากคำถามสำคัญดังต่อไปนี้


1. จิตวิญญาณของท่านเป็นใคร

2. จิตวิญญาณของท่านมาจากไหน

3. ใครอนุญาตให้มาเกิดเป็นมนุษย์

4. มาเกิดเป็นมนุษย์กันทำไม


5. จิตวิญญาณของท่าน

มีหน้าที่ต้องทำอะไรบ้าง


6. ถ้าทำผิดหน้าที่หรือทำหน้าที่บกพร่อง

จิตวิญญาณท่านจักต้องรับผิดชอบอย่างไร


หากท่านไม่มีความรู้ที่ถูกต้องเหล่านี้

ท่านก็ไม่มีวันที่จะประสบผลสำเร็จ

ในการ "คน" ตนเองให้เป็นมนุษย์ได้

ไม่ว่าชาตินี้หรือชาติไหน


ดังนั้น

ในช่วงเวลาที่เหลืออยู่ก่อนการปิดยุค

ท่านต้องถามตนเองแล้วว่า

ท่านรู้คำตอบทั้ง 6 ข้อดีพอแล้วหรือยัง

ถ้าท่านรู้แล้วก็จงถามตนเองว่า

ท่านกำลังทำอย่างไรกับตัวเอง

เพื่อให้บรรลุมรรคผลในหกประการนั้น

อยู่หรือเปล่า.....


รู้ไว้ด้วยนะว่า....เราเป็นห่วง!


เอเมน สาธุ

ป.วิสุทธิปัญญา

16-2-2016

ดู 0 ครั้ง0 ความคิดเห็น

โพสต์ล่าสุด

ดูทั้งหมด

ดีเอ็นเอในสิ่งมีชีวิตจากต่างเผ่าดาวเปรียบเหมือน เครื่องยนต์ที่ใช้พลังไฟแค่ 110 โว้ลต์เท่านั้น ถ้าขืนเข้ามาอยู่ในระบบโลกเครื่องยนต์จะพัง จนตัวเขาต้องตายเพราะพลังไฟฟ้า ของโลกแรงขนาด 220 โวลต์

สนามแม่เหล็กโลกที่แข็งแกร่งใช้เป็นรั้วป้องกันศัตรู จากนอกโลกได้ แต่ถ้ามนุษย์ถูกหลอกให้เสพติดกิเลสรั้วก็ จะอ่อนแอทันที เพราะรั้วที่แข็งแรงต้องสร้างด้วยความรักเท่านั้น บัดนี้แผนการศัตรูบรรลุผลเกินครึ่งแ

มนุษย์เปรียบเหมือนฝูงปลาในสระใหญ่คือโลก ที่พระบิดาทรงสร้างอาหารและทุกสิ่งไว้ให้พร้อมแล้ว ใยแค่คนตกปลาที่เป็นศัตรูเอาเบ็ดพร้อมเหยื่อปลอมโยนลงมา ก็พากันรีบงับทันทีโดยไม่กลัวตายไร้สติเสียแล้ว