ค้นหา

คำสอน 16 พฤษภาคม 2017 เวลา 00:22 น.
พี่ๆ น้องๆ ที่รักแห่งเราทั้งหลาย

เราจะกล่าวความจริงต่อท่านทั้งหลายว่า


ในเรื่องของ #กงกรรมกงเกวียน

ที่หลายท่านชอบนำมาอ้างอิงว่า

ถ้าชาตินี้ใครกินเลือดเนื้อของสัตว์อะไร

ชาติหน้าก็จะต้องไปเกิดเป็นสัตว์นั้น

เพื่อให้สัตว์ที่ถูกฆ่าถูกกินกลับมาเกิดเป็นคน

แล้วแก้แค้นเอาคืนด้วยการฆ่ากินเข้าให้บ้างนั้น

เป็นการคิดเข้าใจที่ไม่ถูกต้อง


ท่านทั้งหลายจักต้องรู้ว่า

เรื่องของ "กงกรรมกงเกวียน" นั้น

ใช้ได้กับสิ่งมีชีวิตที่มี #จิตสามนึก# เท่านั้น

ซึ่งหมายถึงเป็นเรื่องของมนุษย์ด้วยกันเอง

สัตว์มีชีวิตน้อยใหญ่ทั้งหลาย

มิได้มีส่วนต่อกฎแห่งกรรมนี้แต่อย่างใดเลย


ท่านอยากรู้เหตุผลใช่มั้ย?


คำตอบก็คือสรรพสัตว์ทั้งหลายที่มีชีวิตนั้น

พวกเขามีดวงจิตธรรมญาณ

เช่นเดียวกับมนุษย์อย่างพวกท่านก็จริง

แต่พวกเขาก็ต่างกันกับจิตวิญญาณมนุษย์

ตรงที่แก่นแท้ของพวกเขาทั้งหลายนั้น

เป็นผู้ #ขันอาสาพระบิดา#

ลงมาเกิดเป็น #lสัตว์ประจำโลก ตลอดกาล


คำว่าเป็นสัตว์ประจำโลกตลอดกาล

หมายถึงการที่สรรพสัตว์ทั้งหลาย

เมื่อต้องตายไปในภพชาตินี้แล้ว

จะด้วยสาเหตุแห่งการตายแบบใดก็ตาม

สัตว์ชนิดใดก็มีหน้าที่กลับมาเกิดใหม่

เพื่อเป็นสัตว์ชนิดนั้นๆอีกไม่รู้สิ้นสุด


เพราะพวกเขาขันอาสามาทำหน้าที่

เป็นเพื่อนร่วมงานกับโลกตลอดกาล

จึงไม่มีหน้าที่ต้องกลับบ้านหรือ "นิพพาน"

เหมือนกับจิตวิญญาณของมนุษย์

จิตสามนึกจึงไม่จำเป็นต้องใช้ในสัตว์

คงใช้แต่จิตสัญชาตญาณเท่านั้น

กฎแห่งกรรมสำหรับพวกเขาจึงไม่มี


ถ้าท่านฆ่าแกงกินเลือดเนื้อของเขา

ถ้าท่านตัดเขาตัดงาตัดเขี้ยวของเขา

ถ้าท่านนำพวกเขามากักขังไว้ดูเล่น

จนสูญเสียความมีชีวิตเสรีขาดอิสรภาพ


จิตวิญญาณของพวกเขาเมื่อตายไป

จะมีก็เพียงความโกรธแค้นแสนรันทด

จนจิตวิญญาณไม่ยอมไปผุดเกิด

โดยจะคอยเฝ้าติดตามเหมือนเงา

เพื่อหาโอกาสแก้แค้นเอาคืนทันที

ในทุกสถานที่ทุกเวลาถ้ามีโอกาสเหมาะ


โดยจะคอยซ้ำเติมเมื่อท่านมีอุบัติเหตุ

เพราะความประมาทหรือขาดสติเพียงชั่ววูบ


จะคอยสั่นสะเทือนจิตฝ่ายต่ำของท่าน

ในยามที่ท่านโลภ โกรธ หลงงมงาย

ชวนให้ท่านคิดผิด ตัดสินใจผิด กระทำผิด

เพื่อหาเรื่องให้เพื่อนมนุษย์คนอื่น

ทำร้ายท่านแทนพวกเขาที่เจ็บแค้น


บางกลุ่มที่อาฆาต

ก็อาจเข้าโจมตีระบบชีววิทยาของท่าน

ตรงที่เป็นจุดอ่อนแอที่สุดที่ท่านมีอยู่

โดยเข้าไปสั่นสะเทือนด้านลบตรงจุดนั้น

ยังผลให้ท่านเกิดการเจ็บไข้ได้ป่วยเรื้อรัง

หรือมีกลไกอวัยวะภายในทำงานบกพร่อง

ในยามที่ภูมิต้านทานโรคของท่านอ่อนแอ

เพราะในร่างกายท่านมากมายด้วยประจุลบ

อันเกิดจากกิเลสตัณหาราคะ

และอารมณ์ขยะรายวันนั่นเอง


จงระลึกเอาไว้ว่า

มีแต่มนุษย์ด้วยกันเท่านั้น

ที่สร้างกงกรรมกงเกวียนตามกฎแห่งกรรมขึ้นมา

เพื่อรักษาดุลยภาพระหว่างตนกับคนอื่นไว้

โดยผู้ถูกฆ่าสามารถย้อนกลับมาเกิดใหม่

เพื่อจะใช้โอกาสเป็นผู้ฆ่ากลับคืนบ้าง

เรื่องแบบนี้ในสัตว์ไม่มีหรอก


เว้นแต่ว่ามนุษย์คนใด

ที่ได้รับโอกาสให้มาเกิดเป็นมนุษย์แล้ว

มีจิตสำนึกบกพร่องบางอย่าง

พระบิดาก็จะส่งให้ไปเกิดเป็นสัตว์

ที่มีบุคลิกแห่งจริตที่ดีงาม

ในด้านที่มนุษย์คนนั้นบกพร่อง

เพื่อจะได้ทำการดัดจริต

ให้กลับมางดงามดุจเดิมได้


เป็นต้นว่า

ถ้าเกิดเป็นมนุษย์แล้วไม่กตัญญู

ต่อพ่อแม่ผู้มีพระคุณ

จิตวิญญาณนั้นก็จะลดชั้นลงไปเกิดเป็นสุนัข

เพราะสุนัขทุกตัวมีหน้าที่กตัญญูต่อเจ้าของ


ถ้าเกิดมาเป็นมนุษย์แล้วมีนิสัยขี้ลักขี้ขโมย

เมื่อตายไปแล้วจิตวิญญาณที่เสื่อมเสียนั้น

จะตกชั้นไปเกิดเป็นแมวขโมย

เพื่อให้คนที่ถูกแมวขโมยนั้นช่วยทุบตีทำร้าย

จนบาดเจ็บทั้งร่างกายและจิตใจจะได้เข็ดจำ


ถ้าเกิดเป็นสตรีแล้วใช้ปทุมถันยั่วผู้ชาย

เพื่อการขายเซ็กซ์ให้เสื่อมเสีย

ก็จะตกชั้นไปเกิดเป็นแม่วัวนมที่ต้องโชว์เต้า

เพื่อให้คนเขาบีบรีดเต้านมจนชั่วชีวิต

เพื่อให้สำนึกด้วยจิตมนุษย์ในความเป็นแม่วัวว่า

อะไรควรไม่ควร เป็นต้น


คนตกชั้นไปเป็นสัตว์จึงมิใช่กงกรรมกงเกวียน

แต่เป็นเพราะขาดจิตสามนึกที่ถูกต้อง

หรือมีจิตสามนึกที่บกพร่องต่างหาก

กฏแห่งกรรมเป็นเรื่องของมนุษย์เท่านั้น


การที่เราสอนว่าอย่าฆ่าสัตว์อย่ากินเนื้อสัตว์

เพราะต้องการจะบอกท่านว่า

ท่านกำลังทำร้ายผู้ที่ไม่มีทางสู้ท่านได้เลย

มีแต่จะทำให้พวกเขาอาฆาต

จนไม่มีโอกาสได้ผุดเกิดต่างหาก

เราต้องการให้ท่านเมตตาพวกเขา

และเราสอนท่านด้วยว่าให้ครองมหาสติไว้

จักได้ไม่ประมาทหรือขาดสติ


เผื่อที่ผ่านมาท่านกินพวกเขามาเยอะแยะ

ท่านมีเจ้ากรรมนายเวรเหล่านี้อยู่มาก

ท่านจะได้ปลอดภัยจากการแก้แค้นเอาคืน

ในตอนที่ท่านประมาทหรือขาดสติ

เพราะไม่มีปณิธานแห่งนิพพานนั่นแหละ


นี่เป็นอีกหนึ่งความจริงที่ท่านต้องรู้

เรากล่าวต่อท่านในพระนามของ

พระบิดาแห่งจิตวิญญาณของพวกท่าน

คือ องค์จิตจักรวาล

เพื่อไถ่บาปของพวกท่านด้วยตัวท่านเอง


เอเมน สาธุ

ป.วิสุทธิปัญญา

16-05-2017

ดู 0 ครั้ง0 ความคิดเห็น

โพสต์ล่าสุด

ดูทั้งหมด

ดีเอ็นเอในสิ่งมีชีวิตจากต่างเผ่าดาวเปรียบเหมือน เครื่องยนต์ที่ใช้พลังไฟแค่ 110 โว้ลต์เท่านั้น ถ้าขืนเข้ามาอยู่ในระบบโลกเครื่องยนต์จะพัง จนตัวเขาต้องตายเพราะพลังไฟฟ้า ของโลกแรงขนาด 220 โวลต์

สนามแม่เหล็กโลกที่แข็งแกร่งใช้เป็นรั้วป้องกันศัตรู จากนอกโลกได้ แต่ถ้ามนุษย์ถูกหลอกให้เสพติดกิเลสรั้วก็ จะอ่อนแอทันที เพราะรั้วที่แข็งแรงต้องสร้างด้วยความรักเท่านั้น บัดนี้แผนการศัตรูบรรลุผลเกินครึ่งแ

มนุษย์เปรียบเหมือนฝูงปลาในสระใหญ่คือโลก ที่พระบิดาทรงสร้างอาหารและทุกสิ่งไว้ให้พร้อมแล้ว ใยแค่คนตกปลาที่เป็นศัตรูเอาเบ็ดพร้อมเหยื่อปลอมโยนลงมา ก็พากันรีบงับทันทีโดยไม่กลัวตายไร้สติเสียแล้ว