ค้นหา

คำสอน 17 พฤศจิกายน 2016 เวลา 01:51 น.
พี่ๆ น้องๆ ที่รักแห่งเราทั้งหลาย


เราจะกล่าวความจริงต่อท่านทั้งหลายว่า

พระองค์ทรงใช้เรามาให้ทำหน้าที่อะไร

เราก็ทำหน้าที่ของเราไปตามนั้น


ถ้าท่านยอมรับในพระบิดา

ก็จงศรัทธาเชื่อมั่นในการทำหน้าที่ของเรา

เพราะเราเป็นผู้ทำตามพระบัญชา


ดังเช่นพระองค์

ให้เรามากล่าวต่อท่านทั้งหลายว่า


จงให้อภัยในความผิดบาปของผู้อื่นเสีย

เพราะถ้าท่านไม่ให้อภัยแก่เขา

ความผิดบาปของเขาก็จะไม่ได้รับการให้อภัย


จิตวิญญาณของท่านกับเขา

ก็จะผูกสัมพันธ์กันไว้ด้วยสายใยแห่งกรรม

จนมิอาจเป็นอิสระจากกันและกันได้

ซึ่งมันไม่มีประโยชน์อันใดเลย


นอกจากเมื่อตายแล้ว

พวกท่านก็จะต้องย้อนกลับมาสู่การเกิดใหม่

เพื่อเรียนรู้ที่จะให้อภัยในความผิดบาปนั้น

และเรียนรู้ที่จะไม่กระทำผิดบาปเช่นนั้น

กับผู้อื่นผู้ใดอีกตลอดไปนั่นแหละ


กราบพระบาทองค์จิตจักรวาล

ผู้ทรงเป็นพระบิดาแห่งจิตวิญญาณ


เอเมน สาธุ

ป.วิสุทธิปัญญา

17-11-2016

ดู 0 ครั้ง0 ความคิดเห็น

โพสต์ล่าสุด

ดูทั้งหมด

ดีเอ็นเอในสิ่งมีชีวิตจากต่างเผ่าดาวเปรียบเหมือน เครื่องยนต์ที่ใช้พลังไฟแค่ 110 โว้ลต์เท่านั้น ถ้าขืนเข้ามาอยู่ในระบบโลกเครื่องยนต์จะพัง จนตัวเขาต้องตายเพราะพลังไฟฟ้า ของโลกแรงขนาด 220 โวลต์

สนามแม่เหล็กโลกที่แข็งแกร่งใช้เป็นรั้วป้องกันศัตรู จากนอกโลกได้ แต่ถ้ามนุษย์ถูกหลอกให้เสพติดกิเลสรั้วก็ จะอ่อนแอทันที เพราะรั้วที่แข็งแรงต้องสร้างด้วยความรักเท่านั้น บัดนี้แผนการศัตรูบรรลุผลเกินครึ่งแ

มนุษย์เปรียบเหมือนฝูงปลาในสระใหญ่คือโลก ที่พระบิดาทรงสร้างอาหารและทุกสิ่งไว้ให้พร้อมแล้ว ใยแค่คนตกปลาที่เป็นศัตรูเอาเบ็ดพร้อมเหยื่อปลอมโยนลงมา ก็พากันรีบงับทันทีโดยไม่กลัวตายไร้สติเสียแล้ว