ค้นหา

คำสอน 19 มกราคม 2016 เวลา 17:17 น.
1. ประตูจิตจักรวาลสถานธรรมนั้น

เปิดกว้างสำหรับศาสนิกชนทุกศาสนา

ที่จะเดินทางมาได้จากทั่วโลก

หากเข้าใจ เข้าถึง และศรัทธา

ในองค์จิตจักรวาลพระบิดาแห่งจิตวิญญาณ

พระผู้สร้างทุกสรรพสิ่ง (God)


2. ศิษย์ที่เข้าอบรมยุวจิตจักรวาลทายาท

เป็นเพียงลูกๆของพระบิดา

ซึ่งเป็น พี่ๆ น้องๆ ของเรา

ผู้มีเวลาว่างพอและปรารถนาจะให้พระบิดาและเรา

ทรงช่วยเหลือพวกเขา 3 ประการ คือ


2.1 ช่วยยกระดับจิตตปัญญาให้จิตใสใจสวย

ด้วยบทเรียนโลกในลีลา PsychoShow

ซึ่งได้ผลเร็วกว่าการเผชิญหน้าบทเรียน

ในชีวิตจริงของพวกเขา


2.2 ช่วยออกแบบทดสอบระยะสั้น

ผ่านบทเรียนสนุกและสร้างสรรค์

ในการเคี่ยวกรรมแห่งตน

สู่การพ้นกรรมนั้นไปทีละเรื่อง

เป้าหมาย คือ จิตสุญญตา


2.3 ช่วยฝึกมหาสติและเปิดโอกาสให้พวกเขา

มาใช้ชีวิตร่วมกัน เรียนรู้ที่จะอยู่ร่วมกัน

ภายในการเข้าค่าย 2 วัน

เพื่อการเป็นหนึ่งเดียวกันอย่างเป็นรูปธรรม


3. พี่ๆ น้องๆ กลุ่มยุวจิตจักรวาลทายาท

จึงมิได้มีสิทธิพิเศษเหนือใคร

แต่พวกเขาไปเข้าค่ายปฏิบัติธรรม

ก็เพื่อ "สร้างโอกาสดี" ให้แก่ตนเองต่างหาก


4. จิตจักรวาลสถานธรรม

สร้างขึ้นด้วยปัจจัยบริจาคจากศิษย์รักแห่งเรา

ผู้ศรัทธาองค์จิตจักรวาลและวิถีจิตจักรวาล

โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อช่วยเหลือเพื่อนร่วมโลก

ให้มีทางเลือกสุดท้ายที่เราจะเป็นผู้นำพากลับบ้าน


ใครเคยไม่บริจาค ใครเคยบริจาค

เป็นอานิสงส์แห่งบุญกุศลส่วนตัวของผู้นั้น


การบริจาคจึงไม่เหมือนการจ่ายค่าธรรมเนียม

หรือจ่ายค่าบัตรผ่านประตูแต่อย่างใด


5. ตามที่ท่านถามมาว่า จิตจักรวาลสถานธรรม

มีไว้สำหรับครอบครัวยุวจิตจักรวาลทายาทเท่านั้น

ใช่หรือไม่.......


คำตอบสั้นๆ จากเหตุผลทั้งหมดนั้น

ก็คือ "ไม่ใช่"


เอเมน สาธุ

ป.วิสุทธิปัญญา

19-1-2016

ดู 0 ครั้ง0 ความคิดเห็น

โพสต์ล่าสุด

ดูทั้งหมด

ดีเอ็นเอในสิ่งมีชีวิตจากต่างเผ่าดาวเปรียบเหมือน เครื่องยนต์ที่ใช้พลังไฟแค่ 110 โว้ลต์เท่านั้น ถ้าขืนเข้ามาอยู่ในระบบโลกเครื่องยนต์จะพัง จนตัวเขาต้องตายเพราะพลังไฟฟ้า ของโลกแรงขนาด 220 โวลต์

สนามแม่เหล็กโลกที่แข็งแกร่งใช้เป็นรั้วป้องกันศัตรู จากนอกโลกได้ แต่ถ้ามนุษย์ถูกหลอกให้เสพติดกิเลสรั้วก็ จะอ่อนแอทันที เพราะรั้วที่แข็งแรงต้องสร้างด้วยความรักเท่านั้น บัดนี้แผนการศัตรูบรรลุผลเกินครึ่งแ

มนุษย์เปรียบเหมือนฝูงปลาในสระใหญ่คือโลก ที่พระบิดาทรงสร้างอาหารและทุกสิ่งไว้ให้พร้อมแล้ว ใยแค่คนตกปลาที่เป็นศัตรูเอาเบ็ดพร้อมเหยื่อปลอมโยนลงมา ก็พากันรีบงับทันทีโดยไม่กลัวตายไร้สติเสียแล้ว