ค้นหา

คำสอน 20 กุมภาพันธ์ 2016 เวลา 20:06 น.
เราจะกล่าวความจริงต่อท่านทั้งหลายว่า


ภารกิจแห่งการเป็นผู้ "ไถ่บาป" ของเรา

เพื่อมวลมนุษย์แห่งโลกเสรีทั้งหลายนั้น

มิได้หมายถึงการขันอาสากลับมา

เพื่อทำหน้าที่เป็นผู้รับโทษทัณฑ์แทน

ในความผิดบาปของใครๆ ทั้งหมดทั้งสิ้น


แต่ภารกิจการไถ่บาปของเรา

สำหรับพวกท่านนั้น

คำว่า "ไถ่บาป" หมายถึง

การย้อนกลับมาช่วยให้ท่านทั้งหลาย

ประสบความสำเร็จในการ "คน" ตนเอง

เพื่อการเป็น "มนุษย์" ที่สมบูรณ์


ซึ่งท่านจะเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ได้ก็ต่อเมื่อ

ท่านจักต้องเป็นผู้มีความฉลาดทางอารมณ์

ท่านจักต้องเป็นผู้มีความฉลาดทางปัญญา

ท่านจักต้องเป็นผู้มีความฉลาดทางสังคม


ด้วยความฉลาดทั้งสามประการนี้เท่านั้น

ที่มันจะช่วยให้ท่านทั้งหลาย

"พ้นไปจากการทำผิดบาป"

ทั้งต่อตนเองและผู้อื่นได้อย่างสิ้นเชิง

โดยไม่ก่อกรรมเวรใดๆ ไว้ในชาตินี้

ให้เป็นเวรกรรมที่จำต้องรับผิดชอบในชาติหน้า


เมื่อภพชาตินี้ท่านว่างไปจากผลกรรมแล้ว

จิตวิญญาณท่านก็ไม่มีความจำเป็น

ที่จะต้องย้อนกลับมาเพื่อรับผิดชอบอะไรอีก

จิตวิญญาณแก่นแท้ของท่านทั้งหลาย

ก็จักเข้าถึงสภาวะแห่งการหลุดพ้นได้ในชาตินี้


ดังนั้น

เมื่อเรากลับมาอีกครั้งในภพชาตินี้

เราจึงกลับมาตามคำมั่นสัญญา

เพื่อจะนำพาท่านทั้งหลายกลับบ้าน

กลับไปกราบพระบาทพระบิดาแห่งจิตวิญญาณ

ที่พวกท่านสัญญาต่อพระองค์ว่าจะกลับคืน

เมื่อครบ 6 หมื่นปีโลกแล้ว


ภารกิจของเรา "เพื่อพวกท่าน"

ที่รักพระบิดาและศรัทธาในเรา

ท่านที่ทำตัวดั่งเจ้าสาวผู้รอคอยเจ้าบ่าว

ในก่อนกาลสิ้นยุคพลังงานเก่านี้

จึงมีเพียง 3 ประการเท่านั้น คือ


1. เรามาช่วยยกระดับความสามารถ

ในการใช้จิตปัญญาหรือจิตสำนึกของท่าน

ด้วยปฏิบัติการ "ไซโคโชว์"


เพื่อช่วยให้ท่านฉลาดทางอารมณ์

เพื่อช่วยให้ท่านฉลาดทางปัญญา

เพื่อช่วยให้ท่านฉลาดทางสังคม

ด้วยวิธีธรรมชาติ

โดยพระอำนาจแห่งพระผู้เป็นเจ้า


2. เรามาช่วยยกระดับภูมิธรรมของท่าน

สู่การเรียนรู้ "ธรรมจิตจักรวาล"

ซึ่งเป็นอภิปรัชญาชั้นสูงอันประกอบด้วย

โลกิยธรรม โลกุตรธรรม และอนุตรธรรม

ที่รวมกันอยู่อย่างเป็นหนึ่งเดียว


ด้วยการสื่อถ่ายทอดคลื่นความคิด

ในระบบ "จิตสู่จิต" (Vertical Telepathy)

เป็นพระโอวาทจากองค์จิตจักรวาล

ผู้ทรงเป็นพระบิดาแห่งจิตวิญญาณ

มายังโลกเสรีนี้เพื่อชนทุกศาสนา


3. เรามาเตือนท่านเรื่องกาลสิ้นยุค

เรามาแจ้งข่าวสารเรื่องการชำระโลก

ด้วยมหันตภัยพิบัติอันน่าสะพรึง


เรามาเตือนเรื่องพระบิดาทรงพิพากษาโลก

ก่อนการเปลี่ยนผ่านสู่ยุคพลังงานใหม่


เรามาเตือนเรื่องแผ่นดินโลกหลายส่วน

จะสูญหายไปจากแผนที่ปัจจุบัน


เรามาทำหน้าที่ต้อนลูกแกะหลงทางกลับฝูง

เรามาคัดแยกปลาที่มีอนาคตออกจากน้ำ

เรามานำทางเจ้าสาวเข้าสู่ประตูด่านนภาลัย


ทั้งหมดนี้เป็นหน้าที่ของเรา

ที่พระองค์ทรงใช้เรามา


ปฏิบัติการทั้งหลา่ยของเรา

จึงเป็นการช่วยท่านทั้งหลาย

ให้พ้นไปจากการกระทำผิดบาป

ด้วยพลังอำนาจภายในตนเองของท่าน


เรามิได้กลับมาไถ่บาปให้

ด้วยการมารองรับความผิดบาปของใคร

เพราะ "กรรมดี กรรมชั่ว" เป็นของตัวเอง

ใครทำใครก็ได้รับผลกรรมนั้นไป

ทำแทนกันไม่ได้ รับผลกรรมแทนกันก็ไม่ได้


ดังนั้น

การ "ไถ่บาป" คือ การมาช่วยให้ท่าน

ละเว้นการกระทำผิดบาปต่างหาก

มิใช่ให้เรามา "รับกรรม" แทนท่าน


เอเมน สาธุ

ป.วิสุทธิปัญญา

20-2-2016

ดู 0 ครั้ง0 ความคิดเห็น

โพสต์ล่าสุด

ดูทั้งหมด

ดีเอ็นเอในสิ่งมีชีวิตจากต่างเผ่าดาวเปรียบเหมือน เครื่องยนต์ที่ใช้พลังไฟแค่ 110 โว้ลต์เท่านั้น ถ้าขืนเข้ามาอยู่ในระบบโลกเครื่องยนต์จะพัง จนตัวเขาต้องตายเพราะพลังไฟฟ้า ของโลกแรงขนาด 220 โวลต์

สนามแม่เหล็กโลกที่แข็งแกร่งใช้เป็นรั้วป้องกันศัตรู จากนอกโลกได้ แต่ถ้ามนุษย์ถูกหลอกให้เสพติดกิเลสรั้วก็ จะอ่อนแอทันที เพราะรั้วที่แข็งแรงต้องสร้างด้วยความรักเท่านั้น บัดนี้แผนการศัตรูบรรลุผลเกินครึ่งแ

มนุษย์เปรียบเหมือนฝูงปลาในสระใหญ่คือโลก ที่พระบิดาทรงสร้างอาหารและทุกสิ่งไว้ให้พร้อมแล้ว ใยแค่คนตกปลาที่เป็นศัตรูเอาเบ็ดพร้อมเหยื่อปลอมโยนลงมา ก็พากันรีบงับทันทีโดยไม่กลัวตายไร้สติเสียแล้ว