ค้นหา

คำสอน 20 มิถุนายน 2017 เวลา 16:12 น.
To Whom It May Concern

*****************************

บุตรรักแห่งบิดาทั้งหลาย

พี่ๆ น้องๆ ที่ แห่งเราทั้งหลาย


"เสียงกัมปนาท กราดเกรี้ยว เสียวระทึก

ดั่งยามดึก ฟ้าผ่า พาแตกตื่น

ครูสั่งศิษย์ กีดกัน ทุกวันคืน

ห้ามยุ่งยื่น เป็นมิตร จิตจักรวาล"


คำสั่งที่ 1:

**********

1) ห้ามศึกษาจิตจักรวาล

ห้ามเผยแพร่จิตจักรวาล

สาเหตุเพราะไม่มีที่มาที่ไป

ไร้ซึ่งพงศาธรรม


วิเคราะห์คนสั่ง:

***************

#การห้ามศึกษามรรควิถีจิตจักรวาล


เราจะกล่าวความจริง

ในพระนามพระบิดาแห่งจิตวิญญาณ

ต่อท่านทั้งหลายว่า


ถ้าท่านเป็นอาจารย์อาวุโสตามที่ชอบอ้าง

แล้วไปสั่งห้ามลูกศิษย์สาวกท่านเยี่ยงนี้


แสดงว่าท่านเองนั้นต้องกระจ่างแจ้ง

ในมรรควิถีแห่งจิตจักรวาล

อย่างดียิ่งมาก่อนแล้วว่า

จิตจักรวาลสอนอะไรที่ไม่ดีบ้าง

สอนอะไรที่ไม่ถูกต้องบ้าง

สอนอะไรในสิ่งที่ผิดไปจากสัจธรรมบ้าง

ท่านจึงจะสั่งศิษย์โง่ของท่านได้ว่า

#ห้ามศึกษาจิตจักรวาล เด็ดขาด!


แต่ตามประวัติศาสตร์ของจิตจักรวาล

พวกเรายังมิเคยพบบันทึกหลักฐานว่า

มีใครในพวกท่านเคยผ่านการศึกษาเรียนรู้

ตามมรรควิถีจิตจักรวาลมาก่อนเลย


เราจึงไม่เห็นจะมีจิตเมตตาของท่าน

ช่วยบอกพวกเราว่าจิตจักรวาลนั้น

ไม่ถูกต้อง ไม่ดี น่ารังเกียจที่ตรงไหน

ที่เป็นเช่นนี้ก็เพราะว่าท่านไม่รู้อะไรเลย

เกี่ยวกับภารกิจของจิตจักรวาลน่ะสิ

ท่านจึงรังเกียจอย่างไร้เหตุผล


นี่ขนาดเรามั่นใจตั้งนานมาแล้วว่า

เรารู้เรื่องของพวกท่านดีพอสมควร

เรารู้จักในพระอาจารย์โพธิสัตว์ของท่านดีพอ

แต่เราสิกลับไม่เคยใช้วาจาก้าวล่วง

หรือกระทำการจ้วงจาบใดๆ

ให้ปากและจิตเรามีมลทินเลยท่าน


ถ้าพบว่าจิตจักรวาลสอนผิดจริง

ตามที่ท่านกล่าวให้เรารู้

เราก็จะได้รีบกราบขอบคุณท่าน

แล้วนำความเมตตานั้นมาปรับปรุงแก้ไข

เราจะได้เป็นเวไนยอีกตนหนึ่ง

ที่ท่านมักอ้างว่าชอบโปรดได้


แต่นี่เรายังไม่เห็นว่า

ท่านโปรดเราด้วยเมตตาธรรมที่ตรงไหน

มีแต่สั่งสาวกของตนให้รังเกียจเรา

โดยมิได้สอนพวกเขาให้ได้ความรู้

มิได้สอนพวกเขาในข้อไม่ดีของเรา

เพื่อให้ปัญญาแก่พวกเขาเลย

คงได้แต่สั่งด้วยอำนาจเหนือเท่านั้น

การใช้อำนาจเหนือคนอื่นแม้เป็นศิษย์

นี่ก็ผิดหลักธรรมอีกข้อหนึ่งแล้วด้วย


มันมีความจริงอีกอย่างหนึ่งว่า

การที่คนเราจะรู้ดีรู้ชั่วนั้น

มันต้องผ่านประสบการณ์การเรียนรู้มาก่อน

จะสรุปเองเออเองว่านั่นดีนี่ชั่ว

โดยใช้อารมณ์กับความรู้สึกไม่ได้นะท่าน

เพราะนั่นเป็นบทบาทของเจ้าลัทธิ

เป็นบริบทแห่งความงมงาย

หาใช่บทบาทบริบทแห่งมหาคุรุไม่


ถ้าจิตจักรวาลไม่ดีท่านต้องมีเหตุผลหน่อย

ถ้าคนอื่นฉลาดน้อยมองไม่เห็นสิ่งไม่ดี

คนที่ฉลาดกว่าคนอื่นเยี่ยงท่านต้องเมตตา

ช่วยชี้จุดที่ไม่ถูกต้องที่ตนเห็นบอกให้เขารู้

อย่าเอาแต่ชี้จุดลับในที่ลับตาอย่างเดียว


อีกอย่างหนึ่งนะ

ในโลกนี้ไม่มีอะไรดีที่สุดเพียงสิ่งเดียวหรอก

เรื่องคำตอบที่ดีที่สุดมีคำตอบเดียว

เป็นความเชื่อของพวกที่ยังใช้สมองซีกซ้าย

อยู่เพียงซีกเดียวเท่านั้นเอง

เพราะคนที่ใช้สมองซีกขวาเป็นนั้น

เขาจะรู้ว่า "สิ่งชั่วๆ หรือคนชั่ว" ก็มีคุณค่า

เขาไม่หยามหมิ่นสบประมาทกันหรอกท่าน


เมื่อพฤติกรรมของท่านเป็นดั่งที่ว่ามา

เราจึงพอจะสละเวลาวิเคราะห์ได้ว่า

คนสั่งคำสั่งห้ามยุ่งเกี่ยวกับจิตจักรวาลนี้

มิได้มีความรู้เรื่องของจิตจักรวาลเลยสักสิ่ง

ต้นทุนด้านข้อมูลของจิตจักรวาลนั้น

ท่านจึงมีแต่ความว่างเปล่า

เลยไม่รู้จะเอาอะไรมาสอนสาวกของตน

จึงใช้เพียง #อคติ แบบทุศีลอย่างเดียว


ท่านยังไม่ทันรู้จักเราดีพอ

แต่ท่านเองก็กลับชักพาสาวกของท่าน

ที่เป็นคนอื่นให้รังเกียจเรา

โดยไม่มีเหตุผลเสียแล้ว

มันผิดวิสัยคุรุผู้เมตตาผู้โปรดเวไนยไปมั้ย


ถ้าท่านใจกว้าง

จะฉุดช่วยศิษย์โง่ของท่าน

ท่านควรใช้ความฉลาดกว่าสาวกของท่าน

ศึกษาเรียนรู้แนวทางการสื่อสอนของเรา

ให้เข้าใจให้เข้าถึงจนจบแจ้งแทงตลอดก่อน

แล้วค่อยเอาจุดอ่อน จุดเสีย จุดผิด จุดชั่ว

เท่าที่ตัวปัญญาของท่านจะมีจะพบเห็นได้

มาบอกกล่าวต่อศิษย์สาวกของท่าน

ให้เขาฉลาดคิดเหมือนท่านสิ

มันยังจะทำให้คนเหล่านั้น

นับถือท่านอาวุโสกันต่อไป

มันยังจะสมกับสถานภาพแห่งคุรุมากกว่า


นอกจากนั้น

มันยังจะช่วยให้สาวกของท่านแต่ละคน

มั่นใจในคำสอนของท่านมากขึ้น

ศรัทธาสำนักจัดตั้งของท่านมากขึ้นนะ

ถ้าได้เปิดหูเปิดตาเปิดใจ

มาเปิดปัญญากับจิตจักรวาล


ถึงแม้ว่าจิตจักรวาลจะสอนผิด สอนไม่ดี

สาวกของท่านก็จะยิ่งฉลาดแยกแยะ

จะยิ่งมั่นใจว่าคำสอนตามวิถีของท่าน

มันเจ๋งมันแจ๋วกว่าคำสอนคนอื่นยังไง

สาวกของท่านกลับจะยิ่งแลเห็น

ความฉลาดปราดเปรื่องของอาวุโสของเขา

ก็ยิ่งทำให้พวกเขาศรัทธาพวกท่านมากขึ้น

เราเห็นว่าดีกว่าไปห้ามพวกเขาเป็นไหนๆ

กลัวอะไรกันอยู่หรือ?


เอเมน สาธุ

ป.วิสุทธิปัญญา

20-06-2017

ดู 0 ครั้ง0 ความคิดเห็น

โพสต์ล่าสุด

ดูทั้งหมด

ดีเอ็นเอในสิ่งมีชีวิตจากต่างเผ่าดาวเปรียบเหมือน เครื่องยนต์ที่ใช้พลังไฟแค่ 110 โว้ลต์เท่านั้น ถ้าขืนเข้ามาอยู่ในระบบโลกเครื่องยนต์จะพัง จนตัวเขาต้องตายเพราะพลังไฟฟ้า ของโลกแรงขนาด 220 โวลต์

สนามแม่เหล็กโลกที่แข็งแกร่งใช้เป็นรั้วป้องกันศัตรู จากนอกโลกได้ แต่ถ้ามนุษย์ถูกหลอกให้เสพติดกิเลสรั้วก็ จะอ่อนแอทันที เพราะรั้วที่แข็งแรงต้องสร้างด้วยความรักเท่านั้น บัดนี้แผนการศัตรูบรรลุผลเกินครึ่งแ

มนุษย์เปรียบเหมือนฝูงปลาในสระใหญ่คือโลก ที่พระบิดาทรงสร้างอาหารและทุกสิ่งไว้ให้พร้อมแล้ว ใยแค่คนตกปลาที่เป็นศัตรูเอาเบ็ดพร้อมเหยื่อปลอมโยนลงมา ก็พากันรีบงับทันทีโดยไม่กลัวตายไร้สติเสียแล้ว