ค้นหา

คำสอน 20 มีนาคม 2017 เวลา 18:36 น.
คำถามจาก: คุณสมกิจ รวยเต็มหัตถ์

ถามพระอาจารย์สักข้อครับ

***************************

#เฉลยธรรมบัญญัติ 25

4. อย่าเอาตะกร้อครอบปากวัวซึ่งนวดข้าวอยู่

ความหมาย:


1. วัวที่นวดข้าวอยู่

หมายถึง


คนที่กำลังทำงานอยู่

หรือคนที่เขากำลังทำมาหากินอยู่

อันหมายถึง "สุจริตชน" หรือ "กรรมาชน"

ผู้ประกอบสัมมาชีพเพื่อเลี้ยงตนเอง

และจ่ายภาษีอันยังประโยชน์ให้รัฐ


2. อย่าเอาตะกร้อครอบปาก

หมายถึง

การห้ามหรือบังคับมิให้พูด

การห้ามมิให้แสดงความคิดเห็น


3. "อย่าเอาตะกร้อ

ครอบปากวัวซึ่งนวดข้าวอยู่"

พระองค์ทรงหมายความว่า


ผู้นำหรือผู้บริหารชาติบ้านเมืองนั้น

จักต้องเปิดโอกาสให้ลูกน้องหรือประชาชน

มีสิทธิเสรีภาพในการแสดงความคิดเห็น

หรือบอกความคิดนึกต้องการของตนเองได้


กล่าวคือ ผู้นำต้องรับฟัง

เสียงของประชาชนคนเสียภาษีด้วย

อย่าปิดปากประชาชน


เอเมน สาธุ

ป.วิสุทธิปัญญา

20-3-2017

ดู 0 ครั้ง0 ความคิดเห็น

โพสต์ล่าสุด

ดูทั้งหมด

ดีเอ็นเอในสิ่งมีชีวิตจากต่างเผ่าดาวเปรียบเหมือน เครื่องยนต์ที่ใช้พลังไฟแค่ 110 โว้ลต์เท่านั้น ถ้าขืนเข้ามาอยู่ในระบบโลกเครื่องยนต์จะพัง จนตัวเขาต้องตายเพราะพลังไฟฟ้า ของโลกแรงขนาด 220 โวลต์

สนามแม่เหล็กโลกที่แข็งแกร่งใช้เป็นรั้วป้องกันศัตรู จากนอกโลกได้ แต่ถ้ามนุษย์ถูกหลอกให้เสพติดกิเลสรั้วก็ จะอ่อนแอทันที เพราะรั้วที่แข็งแรงต้องสร้างด้วยความรักเท่านั้น บัดนี้แผนการศัตรูบรรลุผลเกินครึ่งแ

มนุษย์เปรียบเหมือนฝูงปลาในสระใหญ่คือโลก ที่พระบิดาทรงสร้างอาหารและทุกสิ่งไว้ให้พร้อมแล้ว ใยแค่คนตกปลาที่เป็นศัตรูเอาเบ็ดพร้อมเหยื่อปลอมโยนลงมา ก็พากันรีบงับทันทีโดยไม่กลัวตายไร้สติเสียแล้ว