ค้นหา

คำสอน 21 ธันวาคม 2016 เวลา 02:46 น.
พี่ๆ น้องๆ ที่รักแห่งเราทั้งหลาย

เราจะกล่าวความจริงต่อท่านทั้งหลายว่า


ลูกที่ไม่มีพ่อหรือแม่

ลูกที่พลัดหลงจากพ่อแม่

ลูกที่จำพ่อแม่ผู้ให้กำเนิดตนเองไม่ได้

ต่างล้วนเป็น #เด็กกำพร้า


เพราะพระองค์ไม่ละทิ้งพวกท่านไว้

ให้เป็นลูกกำพร้าอยู่บนโลกนี้

พระองค์จึงทรงมีพระบัญชาให้เรากลับมา

เพื่อกล่าวความจริงต่อท่านทั้งหลายว่า


พระองค์ทรงเป็นผู้ให้กำเนิดพวกท่าน

ทรงเป็นพระบิดาแห่งจิตวิญญาณของท่าน

ทรงเป็นผู้อนุญาตให้ท่านมาเกิดเป็นมนุษย์


ดังนั้น

พวกท่านจึงมิใช่เด็กกำพร้า

อีกทั้งพวกท่านต่างมีภารกิจทางจิตวิญญาณ

เพื่อปฏิบัติการร่วมกันอยู่ในระบบโลก

พวกท่านจึงมิใช่เด็กจรจัดไปวันๆ เช่นกัน


ทุกสิ่งทุกเรื่องราวเหล่านี้

เรารับรู้รับฟังมาจากพระบิดา

เราจึงขอกล่าวความจริงนี้แก่พวกท่าน

ตามที่ทรงใช้เรามา


เอเมน สาธุ

ป.วิสุทธิปัญญา

21-12-2016

ดู 0 ครั้ง0 ความคิดเห็น

โพสต์ล่าสุด

ดูทั้งหมด

ดีเอ็นเอในสิ่งมีชีวิตจากต่างเผ่าดาวเปรียบเหมือน เครื่องยนต์ที่ใช้พลังไฟแค่ 110 โว้ลต์เท่านั้น ถ้าขืนเข้ามาอยู่ในระบบโลกเครื่องยนต์จะพัง จนตัวเขาต้องตายเพราะพลังไฟฟ้า ของโลกแรงขนาด 220 โวลต์

สนามแม่เหล็กโลกที่แข็งแกร่งใช้เป็นรั้วป้องกันศัตรู จากนอกโลกได้ แต่ถ้ามนุษย์ถูกหลอกให้เสพติดกิเลสรั้วก็ จะอ่อนแอทันที เพราะรั้วที่แข็งแรงต้องสร้างด้วยความรักเท่านั้น บัดนี้แผนการศัตรูบรรลุผลเกินครึ่งแ

มนุษย์เปรียบเหมือนฝูงปลาในสระใหญ่คือโลก ที่พระบิดาทรงสร้างอาหารและทุกสิ่งไว้ให้พร้อมแล้ว ใยแค่คนตกปลาที่เป็นศัตรูเอาเบ็ดพร้อมเหยื่อปลอมโยนลงมา ก็พากันรีบงับทันทีโดยไม่กลัวตายไร้สติเสียแล้ว