ค้นหา

คำสอน 21 พฤษภาคม 2017 เวลา 16:52 น.
พี่ๆ น้องๆ ที่รักแห่งเราทั้งหลาย

เราขอกล่าวความจริงต่อท่านทั้งหลายว่า


องค์จิตจักรวาล

ผู้ทรงเป็นพระบิดาแห่งจิตวิญญาณ

ของท่านทั้งหลายนั้น


เป็นผู้มีพระบัญชาให้เรากลับมาอีกครั้ง

เพื่อนำความสว่างไสวเข้ามาในโลกเสรีนี้

ซึ่งบัดนี้...เราได้นำเข้ามาแล้ว


แต่เราพบว่า

พวกท่านส่วนใหญ่ยังคงรักความมืด

มากกว่าความสว่าง

เพราะยังตกเป็นทาสของกิเลสตัณหา

ยังติดพันอยู่กับราคะจริตรายวันกันอยู่


เนื่องจากขาดการชำระจิตใจให้ใสสวย

ขาดการช่วยยกระดับสติปัญญาในตนเอง

ขาดติดต่อกันเป็นเวลายาวนานผ่านภพชาติ

ท่านจึงใช้เวลาส่วนใหญ่ในชีวิตอยู่กับด้านมืด

ดำเนินชีวิตอยู่เสมือนเป็นผู้เกลียดความสว่าง


โดยบ้างก็ปฏิเสธพระบิดา

พระผู้ให้กำเนิดจิตวิญญาณของตัวเอง

ทั้งทรงเป็นพระผู้ทรงสร้างทุกสรรพสิ่งอีกด้วย


บ้างก็แสดงความไม่ศรัทธาในคำสอน

ที่พระองค์ทรงสื่อผ่านเรามา

โดยปฏิเสธในทันทีที่ได้รู้ได้ยินหรือได้ฟัง

ตั้งแต่ยังมิทันเรียนรู้เลยว่า

พระองค์ทรงเมตตาสอนอะไร


ถ้าท่านทั้งหลายไม่มีเวลาให้กับความสว่าง

ยังดุ่มเดินอยู่ในท่ามกลางความมืดมิดแล้ว

ท่านก็จะมิอาจแลเห็นเรากับพระบิดาได้

นอกจากการวกวนวุ่นวายอยู่กับตนเองไปวันๆ

แล้วท่านก็จะตกหลุมพรางแห่งการหลงตนเอง

นั่นคือหลงยึดติดตนเองแล้วก็ปฏิเสธความสว่าง


ปฏิเสธความสว่าง.....ที่มีพระบิดา

ผู้ทรงประทานแสงสว่างอันเจิดจ้านั้น

ให้แก่พวกท่าน....ผ่านมาทางเรานั่นแล


เอเมน สาธุ

ป.วิสุทธิปัญญา

21-05-2017

ดู 0 ครั้ง0 ความคิดเห็น

โพสต์ล่าสุด

ดูทั้งหมด

ดีเอ็นเอในสิ่งมีชีวิตจากต่างเผ่าดาวเปรียบเหมือน เครื่องยนต์ที่ใช้พลังไฟแค่ 110 โว้ลต์เท่านั้น ถ้าขืนเข้ามาอยู่ในระบบโลกเครื่องยนต์จะพัง จนตัวเขาต้องตายเพราะพลังไฟฟ้า ของโลกแรงขนาด 220 โวลต์

สนามแม่เหล็กโลกที่แข็งแกร่งใช้เป็นรั้วป้องกันศัตรู จากนอกโลกได้ แต่ถ้ามนุษย์ถูกหลอกให้เสพติดกิเลสรั้วก็ จะอ่อนแอทันที เพราะรั้วที่แข็งแรงต้องสร้างด้วยความรักเท่านั้น บัดนี้แผนการศัตรูบรรลุผลเกินครึ่งแ

มนุษย์เปรียบเหมือนฝูงปลาในสระใหญ่คือโลก ที่พระบิดาทรงสร้างอาหารและทุกสิ่งไว้ให้พร้อมแล้ว ใยแค่คนตกปลาที่เป็นศัตรูเอาเบ็ดพร้อมเหยื่อปลอมโยนลงมา ก็พากันรีบงับทันทีโดยไม่กลัวตายไร้สติเสียแล้ว