ค้นหา

คำสอน 21 มกราคม 2017 เวลา 02:39 น.
พี่ๆ น้องๆ ที่รักแห่งเราทั้งหลาย

เราได้เคยกล่าวต่อท่านทั้งหลายไว้ว่า


"จงสะสมสมบัติในสวรรค์เถิด

ที่นั่นไม่มีสนิมหรือขมวนกัดกิน

และขโมยก็เจาะช่องเข้ามาขโมยไม่ได้


เพราะทรัพย์สมบัติท่านอยู่ที่ใด

ใจของท่านก็จะอยู่ที่นั่นด้วย"

(มัทธิว 6:10)


#คำกล่าวเหล่านี้

#เราหมายความว่า


ขอให้ท่านจงหมั่นสร้างบุญกุศล

เพื่อให้บังเกิดผลเป็นบุญทานบารมี

ซึ่งเป็นคุณสมบัติด้านดีทางจิตวิญญาณ


ให้ท่านจงหมั่นกระทำเข้าไว้

ในชีวิตประจำวัน

แทนที่ท่านจะมุ่งแต่สะสมทรัพย์สมบัติ

เอาไว้มากมายบนแผ่นดินโลก

ซึ่งมีแต่จะเสื่อมสภาพและสูญหาย


การกระทำความดีงามอยู่เป็นประจำ

จะยังผลให้จิตวิญญาณของท่าน

ยกระดับพลังอำนาจด้านบวกเพิ่มขึ้น

ซึ่งพลังอำนาจด้านบวกที่เพิ่มขึ้นแล้ว

จะไม่เสื่อมสภาพและสูญหาย

ใครจะมายื้อแย่งของท่านไปก็ไม่ได้


เพราะพลังอำนาจด้านบวก

จากบุญกุศลที่สั่งสมนี้

เป็นคุณสมบัติทางพลังงาน

ของจิตวิญญาณเฉพาะรูปธรรม

ที่จะติดตัวไปไหนๆอยู่ตลอดเวลา


เอเมน สาธุ

ป.วิสุทธิปัญญา

21-1-2017

ดู 0 ครั้ง0 ความคิดเห็น

โพสต์ล่าสุด

ดูทั้งหมด

ดีเอ็นเอในสิ่งมีชีวิตจากต่างเผ่าดาวเปรียบเหมือน เครื่องยนต์ที่ใช้พลังไฟแค่ 110 โว้ลต์เท่านั้น ถ้าขืนเข้ามาอยู่ในระบบโลกเครื่องยนต์จะพัง จนตัวเขาต้องตายเพราะพลังไฟฟ้า ของโลกแรงขนาด 220 โวลต์

สนามแม่เหล็กโลกที่แข็งแกร่งใช้เป็นรั้วป้องกันศัตรู จากนอกโลกได้ แต่ถ้ามนุษย์ถูกหลอกให้เสพติดกิเลสรั้วก็ จะอ่อนแอทันที เพราะรั้วที่แข็งแรงต้องสร้างด้วยความรักเท่านั้น บัดนี้แผนการศัตรูบรรลุผลเกินครึ่งแ

มนุษย์เปรียบเหมือนฝูงปลาในสระใหญ่คือโลก ที่พระบิดาทรงสร้างอาหารและทุกสิ่งไว้ให้พร้อมแล้ว ใยแค่คนตกปลาที่เป็นศัตรูเอาเบ็ดพร้อมเหยื่อปลอมโยนลงมา ก็พากันรีบงับทันทีโดยไม่กลัวตายไร้สติเสียแล้ว