ค้นหา

คำสอน 21 มกราคม 2017 เวลา 12:38 น.
พี่ๆ น้องๆ ที่รักแห่งเราทั้งหลาย

เราเคยกล่าวต่อท่านทั้งหลายเอาไว้ว่า


"ถ้าความชอบธรรมของท่านไม่ดีไปกว่า

ความชอบธรรมของประดาธรรมาจารย์

และชาวฟาริสีแล้ว


ท่านจะเข้าอาณาจักรสวรรค์ไม่ได้เลย"

(มัทธิว 5:17)


#คำกล่าวเหล่านี้

#เราหมายความว่า


นักบวชและคุรุผู้สอนธรรมะทั้งหลายในยุคนั้น

ส่วนใหญ่จะเน้นสอนสั่งให้ศิษย์สาวกของตน

เคร่งครัดกับการปฏิบัติตามคำสอนมากมาย

ประดุจดั่งบงการให้ศิษย์สาวกของตน

เอาสัมภาระอันหนักอึ้งแบกไว้ที่บนบ่า


ในขณะที่ตัวครูผู้สอนเอง

กลับมิได้ใส่ใจที่จะประพฤติปฏิบัติ

ตามที่ตนเองสอนสั่งศิษย์สาวกไว้เลย


ประดุจดั่งมอบสัมภาระหนักให้ศิษย์แบกไว้

แต่ตัวเองไม่เคยแม้จะใช้นิ้วก้อยสักนิ้วเดียว

ช่วยเกี่ยวสัมภาระนั้นเพื่อยกมันขึ้นมา

ให้ศิษย์สาวกทั้งหลายได้ประจักษ์แจ้ง


ท่านทั้งหลายจึงสามารถปฏิบัติตาม "คำสอน"

ของประดานักบวชและคุรุผู้สอนธรรมะ

ที่เป็นธรรมาจารย์และเจ้าลัทธิทั้งหลายได้

เพราะพวกเขากลั่นกรองคำสอนออกมาดีแล้ว


แต่ท่านทั้งหลายจะมิอาจประพฤติ

ตามแบบอย่างการประพฤติของพวกเขาได้

เพราะในยุคนั้นคำสอนกับความประพฤติ

ที่พวกเขาสำแดงออกมามันแตกต่างกัน


ดังนั้นในอดีตกาลที่ผ่านมา

เราจึงกล่าวความจริงต่อท่านทั้งหลายว่า


"ถ้าความชอบธรรมของท่านไม่ดีไปกว่า

ประดาธรรมาจารย์และชาวฟาริสีแล้ว

ท่านจะเข้าอาณาจักรสวรรค์ไม่ได้"


หมายความว่า....ท่านต้องเข้าถึง

การประพฤติธรรมที่แท้จริงให้จงได้

มิใช่แค่ดีแต่พูด ดีแต่คุยให้คนอื่นฟัง

ดีแต่สอนคนอื่น แต่ตัวเองไม่ทำ

หรือทำตามที่กล่าวนั้นไม่ได้


ถ้าท่านทำไม่ได้

หรือไม่ได้ทำ

ท่านก็บรรลุธรรมไม่ได้


เมื่อบรรลุธรรมไม่ได้

สภาวะจิตของท่านก็ย่อมขาดคุณสมบัติ

แห่งการเป็นผู้หลุดพ้นทางจิตวิญญาณ

ท่านก็จะมิอาจย้อนกลับคืนสู่แดนนิพพาน

อันเป็นบ้านเกิดเมืองนอนที่แท้จริงได้

อันหมายถึงอาณาจักรสวรรค์นั่นเอง


เอเมน สาธุ

ป.วิสุทธิปัญญา

21-1-2017

ดู 0 ครั้ง0 ความคิดเห็น

โพสต์ล่าสุด

ดูทั้งหมด

ดีเอ็นเอในสิ่งมีชีวิตจากต่างเผ่าดาวเปรียบเหมือน เครื่องยนต์ที่ใช้พลังไฟแค่ 110 โว้ลต์เท่านั้น ถ้าขืนเข้ามาอยู่ในระบบโลกเครื่องยนต์จะพัง จนตัวเขาต้องตายเพราะพลังไฟฟ้า ของโลกแรงขนาด 220 โวลต์

สนามแม่เหล็กโลกที่แข็งแกร่งใช้เป็นรั้วป้องกันศัตรู จากนอกโลกได้ แต่ถ้ามนุษย์ถูกหลอกให้เสพติดกิเลสรั้วก็ จะอ่อนแอทันที เพราะรั้วที่แข็งแรงต้องสร้างด้วยความรักเท่านั้น บัดนี้แผนการศัตรูบรรลุผลเกินครึ่งแ

มนุษย์เปรียบเหมือนฝูงปลาในสระใหญ่คือโลก ที่พระบิดาทรงสร้างอาหารและทุกสิ่งไว้ให้พร้อมแล้ว ใยแค่คนตกปลาที่เป็นศัตรูเอาเบ็ดพร้อมเหยื่อปลอมโยนลงมา ก็พากันรีบงับทันทีโดยไม่กลัวตายไร้สติเสียแล้ว