ค้นหา

คำสอน 22 พฤษภาคม 2017 เวลา 18:15 น.
พี่ๆ น้องๆ ที่รักแห่งเราทั้งหลาย

เราจะกล่าวความจริงต่อท่านทั้งหลายว่า


เพราะองค์จิตจักรวาลดวงใหญ่

ทรงเป็นพระผู้สร้างทุกสรรพสิ่ง

ทรงเป็นพระบิดาแห่งจิตวิญญาณของท่าน

ทรงเป็นพระผู้เป็นเจ้าเหนือทั้งปวง


ดังนั้น

ท่านทั้งหลายและทุกสรรพสิ่ง

จึงเป็นบุตรรักในพระองค์


จงเชื่อมั่นเถิดว่า

พระองค์จะทรงรักและดูแลท่าน

เหมือนดูแลทุกสรรพสิ่ง

ในจักรวาลอันไพศาลนี้

ที่ทรงให้กำเนิดและสร้างไว้เป็นอย่างดี

ดุจดั่งบิดามารดาเลี้ยงดูบุตรของตน

ให้เป็นคนฉลาด เป็นคนเก่ง และเป็นคนดี


คราใดที่ท่านเผชิญอุปสรรคปัญหา

ก็จงทราบไว้เถิดว่าในขณะนั้น

พระองค์กำลัง "หยิบยื่นปัญญา"

ที่สูงกว่า ฉลาดกว่ามาให้ท่าน


คราใดที่สังขารท่านเหนื่อยล้าอ่อนแอ

ก็จงทราบไว้เถิดว่าในขณะนั้น

พระองค์กำลังหยิบยื่น

"สุขภาพพลานามัยที่ดี" ให้แก่ท่าน


คราใดที่ท่านท้อแท้สิ้นหวัง

ก็จงทราบไว้เถิดว่าในขณะนั้น

พระองค์กำลังหยิบยื่น "พลังบันดาลใจ"

ที่ท่านทั้งหลายเรียกว่า "แรงฮึด"

ให้แก่ท่าน


คราใดที่ท่านรู้สึกอัตคัตขัดสน

ก็จงทราบไว้เถิดว่าในขณะนั้น

พระองค์กำลังหยิบยื่น

"ประตูแห่งโอกาส" หลายๆ บาน

ให้ท่านได้เลือกดิ้นรนที่จะเปิดมัน

ตามจริตและความพร้อมของท่าน


ถ้าท่านศรัทธาในพระองค์

เพราะเห็นพระคุณของพระบิดา

ท่านจะไม่มีชีวิตที่น่าอาภัพอับเฉา

ชีวิตท่านจะไม่มีวันขัดสนเลย


จงเชื่อมั่นในตนเองในทุกสถานการณ์

จงฉลาดดำเนินชีวิตด้วยจิตใจที่กล้าหาญ

จงเข้มแข็งอดทนและมีมานะพยายาม


โดยหาคำตอบให้แก่ตนเองให้ได้ว่า

ความทุกข์ทั้งหลายที่ท่านทนมันได้ยากนั้น

พระองค์กำลังจะหยิบยื่นสิ่งดีใดให้แก่ท่าน


จงพร้อมต่อการรอคอยพระบิดาโดยไม่ย่อท้อ

เพื่อท่านจะได้อิ่มท้อง

และเป็นสุขในอีกไม่นาน

เมื่อวันแห่งชัยชนะของท่านมาถึง


ที่เรากล่าวมาทั้งหมดนี้

เป็นนัยความหมายของคำว่า

#ศรัทธาในพระบิดา

#เชื่อมั่นในตนเองและทุกสิ่งที่ตนทำ


เอเมน สาธุ

ป.วิสุทธิปัญญา

22-05-2017

ดู 0 ครั้ง0 ความคิดเห็น

โพสต์ล่าสุด

ดูทั้งหมด

ดีเอ็นเอในสิ่งมีชีวิตจากต่างเผ่าดาวเปรียบเหมือน เครื่องยนต์ที่ใช้พลังไฟแค่ 110 โว้ลต์เท่านั้น ถ้าขืนเข้ามาอยู่ในระบบโลกเครื่องยนต์จะพัง จนตัวเขาต้องตายเพราะพลังไฟฟ้า ของโลกแรงขนาด 220 โวลต์

สนามแม่เหล็กโลกที่แข็งแกร่งใช้เป็นรั้วป้องกันศัตรู จากนอกโลกได้ แต่ถ้ามนุษย์ถูกหลอกให้เสพติดกิเลสรั้วก็ จะอ่อนแอทันที เพราะรั้วที่แข็งแรงต้องสร้างด้วยความรักเท่านั้น บัดนี้แผนการศัตรูบรรลุผลเกินครึ่งแ

มนุษย์เปรียบเหมือนฝูงปลาในสระใหญ่คือโลก ที่พระบิดาทรงสร้างอาหารและทุกสิ่งไว้ให้พร้อมแล้ว ใยแค่คนตกปลาที่เป็นศัตรูเอาเบ็ดพร้อมเหยื่อปลอมโยนลงมา ก็พากันรีบงับทันทีโดยไม่กลัวตายไร้สติเสียแล้ว