ค้นหา

คำสอน 23 กันยายน 2016 เวลา 02:14 น.
เราจะกล่าวความจริงต่อท่านทั้งหลายว่า


ผู้ที่จะข้ามผ่าน #ปฏิบัติการชำระโลก ไปได้

ดั่งปลาที่ถูกคัดไว้นั้น

จักต้องมีคุณสมบัติสำคัญ

ให้เราได้พิจารณากันอย่างชัดเจนดังนี้


1. จดจำพระบิดาแห่งจิตวิญญาณของตนได้

จนสามารถ "ทำสามเหลี่ยม" กับพระองค์

อยู่เป็นนิจ


2. การทำสามเหลี่ยมกับพระองค์

คือ การระลึกถึงพระองค์อยู่เสมอ

คือ การรับรู้ว่าพระองค์ทรงเฝ้ามองท่านอยู่

คือ การปฏิบัติตามพระโอวาท

ทุกพระคำที่ทรงสื่อผ่านเรามา

โดยที่ท่านมิได้ขาดเว้น


3. ถือครอง #ลูกแก้วสองดวง

ที่ทรงประทานผ่านเรามามอบให้ท่านไว้แล้ว

อย่างมีสำนึกรู้ในคุณค่าอันวิเศษนั้น


ลูกแก้วทั้งสองดวงประกอบด้วย

1.มีมหาสติ ประกอบด้วย

รู้สติ มีสติ และใช้สติในยามตื่น


2. มีปณิธานแห่งนิพพาน ประกอบด้วย

การรักได้ ให้เป็น ไม่ก้าวล่วงใคร

มีความสุขกับการให้


โดยการถือครอง หมายถึง

การนำมาใช้ปฏิบัติในชีวิตประจำวัน

เพื่อการไม่ก่อกรรมใหม่

เพื่อการแก้ไขกรรมเก่า

ได้อย่างมีประสิทธิผลเป็นรูปธรรมชัดเจน

มิใช่ปฏิบัติบ้างไม่ปฏิบัติบ้าง

เพราะขาดการใส่ใจ

เพราะมีนิสัยเอาแต่ใจตัว


4. การไม่เป็นผู้มีนิสัยเอาแต่ใจตัวเอง

หมายถึง ไม่มีลักษณะนิสัยที่ไม่ดีดังนี้


ไม่เอาตนเองเป็นศูนย์กลาง

ไม่เอาความต้องการของตัวเป็นหลัก

ไม่เอาความเชื่อ-ชอบของตนเป็นที่ตั้ง

ไม่เอาอารมณ์ของตัวเป็นเครื่องมือ

เพื่อการเอาชนะคนอื่นแทนการใช้เหตุผล


5. เป็นผู้ปฏิบัติตามพันธะสัญญา 6

ที่เคยให้ไว้ต่อพระบิดาอย่างเคร่งครัด


ด้วยการมีสำนึกรู้ได้ว่าตนเองเป็นใคร

จิตวิญญาณของตนมาจากไหน

รู้ว่ามาเกิดเป็นมนุษย์ทำไม

รู้ว่าตนมีหน้าที่ต้องทำอะไรบ้าง

รู้ว่าจะทำหน้าที่ทุกสิ่งอย่าง

ให้ลุล่วงได้อย่างไร


โดยสามารถครองตน ครองธรรม

ในบทบาทของนักสู้เพื่อการรู้แจ้ง

ได้อย่างองอาจสง่างามเสมอ


6. ผู้ที่ยังปฏิเสธพระบิดา

ผู้ที่ยังไม่ยอมหันหน้ามาทางเรา

เพื่อเฝ้าฟังพระโอวาทที่ทรงสื่อผ่านเรามา


ผู้ที่เคยหันหน้ามาฟังเรา

แต่พอรับฟังได้ไม่นานก็หันหน้าไปทางอื่น

เหตุเพราะรับฟังแล้วไม่คิดตามได้แต่คิดต้าน

ที่คิดต้านก็เพราะยึดติด "ความเชื่อ" แต่ดั้งเดิม

จึงปฏิเสธความรู้ใหม่ที่เรากล่าวไปตามจริง


ผู้คนที่มีคุณลักษณะด้อยเหล่านี้

จัดเป็นประเภท "คนงมงาย"

ซึ่งเป็นจำพวกเดียวกันกับ

ผู้ที่ยังคลั่งไคล้ในอวิชชาทั้งปวง

บุคคลจำพวกนี้จะมิได้รับโอกาสให้ "คัดไว้"


พี่ๆ น้องๆ ที่รักแห่งเราทั้งหลาย


เราเคยกล่าวความจริงให้ท่านได้รู้กันไว้แล้วว่า

ภัยพิบัติร้ายแรงในแผนการชำระโลก

และแผนการชำระจิตสามนึกที่ตกต่ำของมนุษย์

ที่เกิดขึ้นผ่านมาแล้วและที่กำลังจะเกิดต่อไป

ล้วนเป็นเครื่องมือแห่งการ "คัดไว้"

ล้วนเป็นเงื่อนไขแห่งการ "คัดทิ้ง"

โดยเริ่มจากเบาๆ ไปหาหนักๆด้วยกันทั้งสิ้น


จงเตรียมตนเองและจิตวิญญาณ

ให้พร้อมต่อการผจญภัยตั้งแต่บัดนี้เสียดีกว่า

ด้วยการปฏิบัติตาม 6 ข้อที่กล่าวนี้

ท่านจะได้เป็นปลาที่ถูกคัดไว้

ท่านจะได้เป็นลูกแกะอีกตัวหนึ่ง

ซึ่งไม่ถูกทอดทิ้งแน่นอน


เอเมน สาธุ

ป.วิสุทธิปัญญา

23-9-2016

ดู 0 ครั้ง0 ความคิดเห็น

โพสต์ล่าสุด

ดูทั้งหมด

ดีเอ็นเอในสิ่งมีชีวิตจากต่างเผ่าดาวเปรียบเหมือน เครื่องยนต์ที่ใช้พลังไฟแค่ 110 โว้ลต์เท่านั้น ถ้าขืนเข้ามาอยู่ในระบบโลกเครื่องยนต์จะพัง จนตัวเขาต้องตายเพราะพลังไฟฟ้า ของโลกแรงขนาด 220 โวลต์

สนามแม่เหล็กโลกที่แข็งแกร่งใช้เป็นรั้วป้องกันศัตรู จากนอกโลกได้ แต่ถ้ามนุษย์ถูกหลอกให้เสพติดกิเลสรั้วก็ จะอ่อนแอทันที เพราะรั้วที่แข็งแรงต้องสร้างด้วยความรักเท่านั้น บัดนี้แผนการศัตรูบรรลุผลเกินครึ่งแ

มนุษย์เปรียบเหมือนฝูงปลาในสระใหญ่คือโลก ที่พระบิดาทรงสร้างอาหารและทุกสิ่งไว้ให้พร้อมแล้ว ใยแค่คนตกปลาที่เป็นศัตรูเอาเบ็ดพร้อมเหยื่อปลอมโยนลงมา ก็พากันรีบงับทันทีโดยไม่กลัวตายไร้สติเสียแล้ว