ค้นหา

คำสอน 23 พฤษภาคม 2017 เวลา 00:06 น.
พี่ๆ น้องๆ ที่รักแห่งเราทั้งหลาย

เราจะกล่าวความจริงต่อท่านทั้งหลายว่า


จงอย่าทำความดีงามใดๆ

เพื่อหวังเอาหน้าหรืออวดคนอื่น


จงอย่าทำความดีงามใดๆ

เพื่อหวังสิ่งตอบแทน


จงอย่าทำความดีงามแล้ว

ป่าวประกาศโฆษณาทางสังคม

เพื่อต้องการให้คนอื่นสรรเสริญเยินยอ


ถ้าท่านทำความดีงามตามแบบที่ว่านี้

ท่านจะไม่ได้รับรางวัลจากพระบิดาเลย

เพราะท่านได้ให้บำเหน็จรางวัลตนเอง

ตาม #กฎแห่งการกระทำ ที่ท่านสร้างขึ้นแล้ว


ท่านทั้งหลายจักต้องรู้ว่า

โลกนี้เป็นดาวเคราะห์แห่งทางเลือกเสรี

เมื่อท่านเลือกที่จะให้รางวัลตนเองแล้ว

บำเหน็จรางวัลจากพระบิดาก็มิสำคัญอะไร


เพราะว่าพระบิดาทรงเป็นทั้งผู้เริ่มต้น

และทรงเป็นผู้สิ้นสุดของทุกสรรพสิ่ง

พระองค์จึงทรงเป็นดั่งจุดศูนย์กลาง

ในการสั่นสะเทือนของทุกสรรพสิ่ง

ในจักรวาลอันไพศาลนี้


ด้วยเหตุนี้เองเมื่อท่านทั้งหลาย

ถือกำเนิดมาจากพระองค์

การสั่นสะเทือนใดๆ ของพวกท่าน

จึงต้องไปสิ้นสุดยุติที่พระองค์เท่านั้น


หมายความว่า

ถ้าท่านกระทำความดีงามใดๆ ก็ตาม

แรงสั่นสะเทือนทางจิตสามนึกที่ดีงามนั้น

มันจะต้องสั่นสะเทือนไปจนสุดทางที่พระบิดา

เพื่อให้พระองค์ทรงประทานบำเหน็จแก่ท่าน

เป็นรางวัลตอบแทนความดีงาม

อย่างสมน้ำสมเนื้อและเป็นธรรม

ด้วยพระหัตถ์ของพระองค์เองเท่านั้น


การทำความดีงามโดยหวังสิ่งตอบแทน

มิได้ทำด้วยความรักเพื่อให้

มิได้ทำด้วยจิตสำนึกที่ถูกต้องเหมาะสมดีงาม

มันคือการแทรกแซงภารกิจแห่งพระเจ้า

ที่บุตรของพระองค์มิสมควรทำอย่างยิ่ง


การเป็นบุตรที่มีพ่อแม่คอยอุ้มชูดูแล

จักมีคุณค่ายิ่งกว่าการทำตนดั่งบุตรกำพร้า

ที่จะต้องทำมาหาเลี้ยงตนเองมิใช่หรือ


เอเมน สาธุ

ป.วิสุทธิปัญญา

22-05-2017

ดู 0 ครั้ง0 ความคิดเห็น

โพสต์ล่าสุด

ดูทั้งหมด

ดีเอ็นเอในสิ่งมีชีวิตจากต่างเผ่าดาวเปรียบเหมือน เครื่องยนต์ที่ใช้พลังไฟแค่ 110 โว้ลต์เท่านั้น ถ้าขืนเข้ามาอยู่ในระบบโลกเครื่องยนต์จะพัง จนตัวเขาต้องตายเพราะพลังไฟฟ้า ของโลกแรงขนาด 220 โวลต์

สนามแม่เหล็กโลกที่แข็งแกร่งใช้เป็นรั้วป้องกันศัตรู จากนอกโลกได้ แต่ถ้ามนุษย์ถูกหลอกให้เสพติดกิเลสรั้วก็ จะอ่อนแอทันที เพราะรั้วที่แข็งแรงต้องสร้างด้วยความรักเท่านั้น บัดนี้แผนการศัตรูบรรลุผลเกินครึ่งแ

มนุษย์เปรียบเหมือนฝูงปลาในสระใหญ่คือโลก ที่พระบิดาทรงสร้างอาหารและทุกสิ่งไว้ให้พร้อมแล้ว ใยแค่คนตกปลาที่เป็นศัตรูเอาเบ็ดพร้อมเหยื่อปลอมโยนลงมา ก็พากันรีบงับทันทีโดยไม่กลัวตายไร้สติเสียแล้ว