ค้นหา

คำสอน 23 มกราคม 2017 เวลา 01:35 น.
พี่ๆ น้องๆ ที่รักแห่งเราทั้งหลาย

บนมรรควิถีแห่งจิตจักรวาล

สำหรับผู้ปรารถนาการหลุดพ้นแท้จริงนั้น

จักต้องสำรวมระวังตนไว้เสมอ


จงอย่าให้ความผิดบาป

ครอบงำอวัยวะร่างกายของท่าน


โดยท่านยอมคล้อยตามกิเลสตัณหาราคะ

ของเครื่องยนต์แห่งกรรมที่ตายได้

แล้วก่อกรรมทำเวรไว้มากมาย

ให้เป็นภาระแก่จิตวิญญาณของท่าน

ซึ่งเป็นรูปธรรมทางพลังงานที่ไม่มีวันตาย


จงอย่ามอบอวัยวะร่างกายของท่าน

ไม่ว่าจะเป็น ตา หู จมูก ลิ้นและปาก ให้แก่บาป

เพื่อใช้เป็นเครื่องมือในการทำความชั่ว

ซึ่งเป็นการถวายตัวให้กับฝ่ายซาตาน


แต่ท่านจงใช้อวัยวะร่างกายของท่าน

เป็นเครื่องมือในการประกอบความดีงาม

ซึ่งเป็นการถวายตัวให้กับองค์จิตจักรวาล

ผู้ทรงเป็นพระบิดาแห่งจิตวิญญาณ

ท่านจักไม่ตกเป็นทาสแห่งบาปอีก


นี่ล่ะ...เส้นทางสู่ประตูแห่งการหลุดพ้น

ที่คนดีทุกคนต้องย่างเดิน


เอเมน สาธุ

ป.วิสุทธิปัญญา

23-1-2017

ดู 0 ครั้ง0 ความคิดเห็น

โพสต์ล่าสุด

ดูทั้งหมด

ดีเอ็นเอในสิ่งมีชีวิตจากต่างเผ่าดาวเปรียบเหมือน เครื่องยนต์ที่ใช้พลังไฟแค่ 110 โว้ลต์เท่านั้น ถ้าขืนเข้ามาอยู่ในระบบโลกเครื่องยนต์จะพัง จนตัวเขาต้องตายเพราะพลังไฟฟ้า ของโลกแรงขนาด 220 โวลต์

สนามแม่เหล็กโลกที่แข็งแกร่งใช้เป็นรั้วป้องกันศัตรู จากนอกโลกได้ แต่ถ้ามนุษย์ถูกหลอกให้เสพติดกิเลสรั้วก็ จะอ่อนแอทันที เพราะรั้วที่แข็งแรงต้องสร้างด้วยความรักเท่านั้น บัดนี้แผนการศัตรูบรรลุผลเกินครึ่งแ

มนุษย์เปรียบเหมือนฝูงปลาในสระใหญ่คือโลก ที่พระบิดาทรงสร้างอาหารและทุกสิ่งไว้ให้พร้อมแล้ว ใยแค่คนตกปลาที่เป็นศัตรูเอาเบ็ดพร้อมเหยื่อปลอมโยนลงมา ก็พากันรีบงับทันทีโดยไม่กลัวตายไร้สติเสียแล้ว