ค้นหา

คำสอน 24 กรกฎาคม 2016 เวลา 01:08 น.
เราเคยกล่าวต่อท่านทั้งหลาย

เอาไว้ในกาลอดีตว่า


"มนุษย์จะดำรงชีวิตอยู่

ด้วยอาหารเพียงอย่างเดียวไม่ได้

แต่ต้องดำรงชีวิตด้วยพระวจนะทุกถ้อยคำ

ซึ่งออกมาจากโอษฐ์ของพระเจ้า"


ในยุคปัจจุบันอันเป็นปลายยุคพลังงานเก่า

เราก็จะกล่าวความจริงเป็นทำนองเดียวกัน

ต่อท่านทั้งหลายว่า


ท่านทั้งหลายจะดำรงชีวิตอยู่ในชาตินี้

ด้วยเพียงอาศัยปัจจัยสี่ คือ อาหาร

เครื่องนุ่งห่ม ที่อยู่อาศัย และยารักษาโรค

เพื่อบำรุงเครื่องยนต์แห่งกรรมรูปธรรมมนุษย์

ในมิติโลกทางกายภาพอยู่ด้านเดียวไม่ได้


แต่ท่านทั้งหลายจักต้องดำรงชีวิตอยู่

ด้วยการนำพระโอวาทแห่งองค์จิตจักรวาล

ที่ทรงสื่อผ่านเรามาใช้ปฏิบัติในชีวิตประจำวันด้วย

เพราะพระโอวาทแห่งพระเจ้าในทุกถ้อยความ

ล้วนเป็นกระยาหารทิพย์ของจิตวิญญาณ

ผู้เป็นตัวตนแก่นแท้ของท่าน

ซึ่งท่านจะปล่อยให้แก่นแท้ของตน

ขาดอาหารทิพย์นี้ไม่ได้


อีกทั้งบนดาวโลกดวงนี้ก็ไม่มีอาหารอื่นใด

ที่สอดคล้องกับความต้องการทางจิตวิญญาณเลย

นอกจาก "พระโอวาท" ที่ทรงสื่อผ่านเรามา

เพื่อบอกกล่าวแก่ท่านทั้งหลาย

อยู่ทุกทิวาราตรีกาลเท่านั้น


เพราะทุกถ้อยพระโอวาทที่เรากล่าว

ทุกข่าวสารการชำระล้างโลกเพื่อการเปลี่ยนยุค

ล้วนได้รับสื่อมาจาก "พระโอษฐ์" ทั้งสิ้น

เรามิได้อุตรินึกเองกล่าวเองแต่อย่างใด

ท่านจึงสามารถบริโภคพระโอวาทได้เพราะไร้พิษ


เราจึงได้เน้นย้ำต่อท่านทั้งหลายเอาไว้

ในการกล่าวพระโอวาททุกบททุกตอนว่า

"เราจะขอกล่าวความจริง" ต่อท่านทั้งหลายเสมอ

ก็ด้วยเหตุผลทั้งหมดทั้งสิ้นนี้แหละท่าน


เอเมน สาธุ

ป.วิสุทธิปัญญา

24-07-2016

ดู 0 ครั้ง0 ความคิดเห็น

โพสต์ล่าสุด

ดูทั้งหมด

ดีเอ็นเอในสิ่งมีชีวิตจากต่างเผ่าดาวเปรียบเหมือน เครื่องยนต์ที่ใช้พลังไฟแค่ 110 โว้ลต์เท่านั้น ถ้าขืนเข้ามาอยู่ในระบบโลกเครื่องยนต์จะพัง จนตัวเขาต้องตายเพราะพลังไฟฟ้า ของโลกแรงขนาด 220 โวลต์

สนามแม่เหล็กโลกที่แข็งแกร่งใช้เป็นรั้วป้องกันศัตรู จากนอกโลกได้ แต่ถ้ามนุษย์ถูกหลอกให้เสพติดกิเลสรั้วก็ จะอ่อนแอทันที เพราะรั้วที่แข็งแรงต้องสร้างด้วยความรักเท่านั้น บัดนี้แผนการศัตรูบรรลุผลเกินครึ่งแ

มนุษย์เปรียบเหมือนฝูงปลาในสระใหญ่คือโลก ที่พระบิดาทรงสร้างอาหารและทุกสิ่งไว้ให้พร้อมแล้ว ใยแค่คนตกปลาที่เป็นศัตรูเอาเบ็ดพร้อมเหยื่อปลอมโยนลงมา ก็พากันรีบงับทันทีโดยไม่กลัวตายไร้สติเสียแล้ว