ค้นหา

คำสอน 24 กุมภาพันธ์ 2017
พี่ๆ น้องๆ ที่รักแห่งเราทั้งหลาย


เรื่องของ #จิตสามนึก (จิตสำนึก) มันลึกล้ำ

เรื่องของพฤติกรรมมนุษย์สุดลึกซึ้ง

โลกนี้จึงจำเป็นต้องมี "พระศาสดา"

เพราะ "ครูธรรมดา"

มิอาจหยั่งถึงจิตมนุษย์กับจักรวาลได้


"พระศาสดา"

ต่างจาก "ครูธรรมดา" ที่ตรงนี้


1. พระศาสดาเข้าถึง #โลกิยะธรรม ได้

ด้วยความฉลาดทางปัญญา

จากสมองซีกซ้ายนำซีกขวาที่ในตน


โดยฉลาดมอง ฉลาดฟัง

ฉลาดคิดพิจารณา ฉลาดวิเคราะห์


ฉลาดศึกษาเรียนรู้จนรอบรู้จบแจ้ง

จนเข้าถึงความเป็นเลิศในการใช้สมองซีกซ้าย

ที่เรียกว่าสติปัญญาขั้น #อัจฉริยญาณ

ได้อย่างแท้จริง


*เราเรียกคนที่ฉลาดสูงสุดในระดับนี้ว่า

#อัจฉริยบุคคล


2. พระศาสดาเข้าถึง #โลกุตรธรรม ได้

ด้วยความฉลาดทางปัญญา

จากสมองซีกขวานำซีกซ้ายที่ในตน

ซึ่งเป็นสัจธรรมที่สัมผัสรู้ดูเห็น

ด้วยกลไกอายตนะภายนอกทั้งห้าไม่ได้


โดยฉลาดที่จะสร้างความคิดรวบยอด

จากองค์ความรู้ที่ถูกต้องถ่องแท้

ซึ่งเป็นผลิตผลจากการคิดรู้และเรียนรู้

ของสมองซีกซ้ายมาแล้ว

ด้วยภูมิปัญญาที่สูงขึ้นมาอีกระดับหนึ่ง

ที่เรียกว่าปัญญาญาณขั้น #อริยญาณ


เพื่อสังเคราะห์เอาองค์ความรู้นั้นๆ

มาปรับใช้กับชีวิตจริงของตนเองได้

นำเอามาแบ่งปันเพื่อนมนุษย์คนอื่นก็ได้


*เราเรียกผู้ฉลาดสูงสุดในระดับนี้ว่า

#อริยบุคคล


3. พระศาสดาเข้าถึง #อนุตรธรรม ได้

ด้วยความฉลาดทางปัญญา

จากสมองส่วนกลางนำสมองทั้งระบบ

เพื่อการคิดรู้ เรียนรู้ และรับสารจาก "มหาคุรุ"

ผู้เป็นต้นธารแห่งสัจธรรมทั้งปวง

อันเป็นปัญญาญาณขั้น #อนุตรญาณ

ที่พระพุทธองค์ทรงเรียก "โพธิญาณ"


เพื่อเปิดรับสารจาก "มหาคุรุ"

ผู้เป็นจุดกำเนิดแห่งจักรวาลสากล

ที่ทรงเป็นทั้งพระผู้สร้างทุกสรรพสิ่ง

และเป็นพระบิดาแห่งจิตวิญญาณมนุษย์

จึงทรงเป็นพระผู้เป็นเจ้าเหนือสรรพสิ่งทั้งปวง


ด้วยกระบวนการสื่อสารทางจิตในแนวดิ่ง

ระหว่างตนเองกับพระองค์นี้ได้

ด้วยกระบวนการที่เรียกว่า Vertical Telepathy


*พระองค์ทรงเรียกมนุษย์ที่ฉลาดสูงสุด

เพราะใช้ "อนุตรญาณ" นี้ได้ว่า

#บุตรเอกแห่งบิดา


เรื่องราวของจิตมนุษย์

เรื่องราวของจิตวิญญาณมนุษย์

เรื่องราวของจิตสามนึกมนุษย์

เรื่องราวของเครื่องยนต์แห่งกรรมมนุษย์

เรื่องราวของพฤติกรรมมนุษย์

เรื่องราวของมนุษย์ โลก และจักรวาล


เรื่องราวหลักๆทั้ง 6 เหล่านี้

ไม่มีมนุษย์คนใดจะสามารถรู้เองได้

นอกจากจะคาดเดาเหมาเอง

หรือแค่สังเกตแล้วตั้งสมมติฐานเท่านั้น

ผิดถูกอย่างไรมิอาจมีใครตัดสินได้


ด้วยเหตุนี้เอง

ในอดีตกาลที่ผ่านมา

ดาวโลกเสรีดวงนี้จึงต้องมีพระศาสดา

เข้ามาทำหน้าที่เป็น "คุรุ"

ด้วยการสื่อพระโอวาทจาก "มหาคุรุ"

มากล่าวต่อมนุษย์แห่งโลกเสรี

เพื่อการสื่อสอนและสร้างสติทางวิญญาณ

เนื่องจากบุคคลทั่วไปมิอาจสอนได้

เพราะขาดคุณสมบัติ


ทำไมต้อง #ไซโคโชว์ (Psycho Show)

ทำไมต้อง "บุตรเอก" แห่งพระบิดา

ทำไมต้อง อาจารย์ปริญญา ตันสกุล

จึงจะสามารถปรับเปลี่ยนพฤติกรรมมนุษย์

ด้วยการกระทำผ่านจิตสามนึกได้


ที่กล่าวมาทั้งหมดข้างต้นนั้น คือ คำตอบ

ที่คนทั้งโลกไม่รู้ว่าตนต้องรู้


เอเมน สาธุ

ป.วิสุทธิปัญญา

24-02-2017

ดู 0 ครั้ง0 ความคิดเห็น

โพสต์ล่าสุด

ดูทั้งหมด

ดีเอ็นเอในสิ่งมีชีวิตจากต่างเผ่าดาวเปรียบเหมือน เครื่องยนต์ที่ใช้พลังไฟแค่ 110 โว้ลต์เท่านั้น ถ้าขืนเข้ามาอยู่ในระบบโลกเครื่องยนต์จะพัง จนตัวเขาต้องตายเพราะพลังไฟฟ้า ของโลกแรงขนาด 220 โวลต์

สนามแม่เหล็กโลกที่แข็งแกร่งใช้เป็นรั้วป้องกันศัตรู จากนอกโลกได้ แต่ถ้ามนุษย์ถูกหลอกให้เสพติดกิเลสรั้วก็ จะอ่อนแอทันที เพราะรั้วที่แข็งแรงต้องสร้างด้วยความรักเท่านั้น บัดนี้แผนการศัตรูบรรลุผลเกินครึ่งแ

มนุษย์เปรียบเหมือนฝูงปลาในสระใหญ่คือโลก ที่พระบิดาทรงสร้างอาหารและทุกสิ่งไว้ให้พร้อมแล้ว ใยแค่คนตกปลาที่เป็นศัตรูเอาเบ็ดพร้อมเหยื่อปลอมโยนลงมา ก็พากันรีบงับทันทีโดยไม่กลัวตายไร้สติเสียแล้ว