ค้นหา

คำสอน 24 มิถุนายน 2016 เวลา 00:14 น.
อักษรทุกตัว คำกล่าวทุกคำ

ล้วนเป็นพระวจนะที่เราสื่อถ่ายทอดในระบบจิตสู่จิต

(Vertical Telepathy)

จากองค์จิตจักรวาลผู้ทรงเป็นพระบิดาแห่งจิตวิญญาณ


เพื่อแจ้งข่าวสารการชำระโลก ครั้งที่สี่

เพื่อการปิดยุคพลังงานเก่าก้าวสู่ยุคพลังงานใหม่

พร้อมกล่าวพระโอวาทต่อท่านทั้งหลาย

เพื่อชี้ทางกลับบ้านของจิตวิญญาณของท่าน

ในสภาวะแห่งการหลุดพ้นให้จงได้ในภพชาตินี้


ทุกคำที่เรากล่าว ทุกข่าวที่เราสื่อ

ล้วนเป็นความจริงทั้งสิ้น

ท่านผู้ใดไม่เชื่อหรือรับไม่ได้ก็จงอ่านเลยไป

อย่าได้ก้าวล่วงให้เป็นบาปต่อตนเองเลย


แต่ถ้าท่านใดสนใจที่จะรับฟังเพื่อเรียนรู้

ก็จงอย่าเชื่อทันที่ที่ได้อ่าน

แม้ว่าจะเป็นพระโอวาทจากพระองค์ก็ตาม

ท่านก็จักต้องคิดตามด้วยสติปัญญา

ก่อนที่จะเชื่อหรือไม่เชื่ออย่างมีเหตุผลและเข้าใจ


เอเมน สาธุ

ป.วิสุทธิปัญญา

24-06-2016

ดู 0 ครั้ง0 ความคิดเห็น

โพสต์ล่าสุด

ดูทั้งหมด

ดีเอ็นเอในสิ่งมีชีวิตจากต่างเผ่าดาวเปรียบเหมือน เครื่องยนต์ที่ใช้พลังไฟแค่ 110 โว้ลต์เท่านั้น ถ้าขืนเข้ามาอยู่ในระบบโลกเครื่องยนต์จะพัง จนตัวเขาต้องตายเพราะพลังไฟฟ้า ของโลกแรงขนาด 220 โวลต์

สนามแม่เหล็กโลกที่แข็งแกร่งใช้เป็นรั้วป้องกันศัตรู จากนอกโลกได้ แต่ถ้ามนุษย์ถูกหลอกให้เสพติดกิเลสรั้วก็ จะอ่อนแอทันที เพราะรั้วที่แข็งแรงต้องสร้างด้วยความรักเท่านั้น บัดนี้แผนการศัตรูบรรลุผลเกินครึ่งแ

มนุษย์เปรียบเหมือนฝูงปลาในสระใหญ่คือโลก ที่พระบิดาทรงสร้างอาหารและทุกสิ่งไว้ให้พร้อมแล้ว ใยแค่คนตกปลาที่เป็นศัตรูเอาเบ็ดพร้อมเหยื่อปลอมโยนลงมา ก็พากันรีบงับทันทีโดยไม่กลัวตายไร้สติเสียแล้ว