ค้นหา

คำสอน 28 ตุลาคม 2016 เวลา 16:25 น.
พี่ๆ น้องๆ ที่รักแห่งเราทั้งหลาย

เราจะกล่าวความจริงต่อท่านทั้งหลายว่า


1. #จิตวิญญาณ ของท่าน

เป็น "กล่องพลังงาน" ซึ่งมีอัตตารูปลักษณ์

เป็นรูปทรงเรขาคณิต 6 เหลี่ยมมุม

อันเกิดจากสามเหลี่ยมด้านเท่าสองรูป

ที่มีมุมทั้งสามอยู่บนเส้นรอบวง

ของวงกลมวงเดียวกัน

โดยมุมทั้งสามนั้นไม่ซ้อนทับกัน


2. จากการที่จิตวิญญาณของท่าน

แม้จะเป็นรูปธรรมทางพลังงาน

แต่ก็เป็นสรรพสิ่งหนึ่งซึ่งมีอัตตาตัวตน


มีคุณสมบัติต่างๆ เฉพาะตน

มีจิตสำนึกเป็นของตนเอง


โดยมีการเหวี่ยงหมุนรอบตัวเอง

อย่างต่อเนื่องตลอดเวลามิได้หยุดนิ่ง


อีกทั้งยังสามารถเปลี่ยนแปลงรูปทรงของตน

ได้อย่างเสรีและไร้ขีดจำกัดอีกด้วย


3. ดังนั้น

จิตวิญญาณของท่านทั้งหลาย

จึงเป็นรูปธรรมทางพลังงานหรือกล่องพลังงาน

ที่มีอัตตาตัวตนและมีคุณสมบัติเป็น "อนัตตา"


4. จิตวิญญาณมนุษย์ทุกคนนั้น

เมื่อแรกเข้ามาสู่การเกิดเป็นมนุษย์

ยังเป็นจิตวิญญาณบริสุทธิ์อยู่

จะมีน้ำหนักมวลเท่ากันทุกรูปธรรม

คือ 50 มิลลิกรัม


น้ำหนักมวลที่ 50 มิลลิกรัมนี้

จะเป็นน้ำหนักมวลที่จิตวิญญาณของท่าน

สามารถเคลื่อนที่เดินทางเข้าออก

ในระบบโลกและเอกภพแห่งจักรวาลนี้

ได้อย่างอิสระเสรีไม่มีติดขัด

โดยจะไม่ตกอยู่ภายใต้อำนาจแรงดึงดูด

หรืออำนาจการเหนี่ยวรั้ง

ของดาวเคราะห์โลกและเอกภพ


เพราะพลังอำนาจเบื้องต้นขั้นพื้นฐาน

ในการขับเคลื่อนตนเองของจิตวิญญาณ

โดยพลังงานส่วนที่เป็นเมอร์คขะบาห์

ตามที่พระบิดาทรงติดตั้งเอาไว้ให้นั้น

มีข้อจำกัดเอาไว้เพียงเท่านี้


5. ด้วยเหตุนี้เอง

จิตวิญญาณของทุกท่าน


หากได้รับโอกาสให้มาเกิดเป็นมนุษย์แล้ว

เมื่อจบสิ้นอายุขัยหรือตายไป

จะไม่สามารถ #หลุดพ้น ออกไปจากระบบ

ที่เรียกว่า "นิพพาน" คือ ตายแล้ว

ไม่ต้องย้อนกลับมาเกิดใหม่อีกได้

ถ้ามีน้ำหนักมวลของตนเอง

เพิ่มขึ้นจากเดิมแม้เพียงเล็กน้อยก็ตาม


เพราะจะถูกโลกดึงดูดไว้

ให้ล่องลอยอยู่ในระบบโลก

คล้ายดั่งก้อนเมฆที่ลอยอยู่บนท้องฟ้านั่นเอง


6. แต่เนื่องจากจิตวิญญาณของมนุษย์

มิได้เป็นดั่งก้อนเมฆที่ท่านเห็น

จะลอยเท้งเต้งเคว้งคว้างเรื่อยเปื่อยไม่ได้


ทุกท่านเมื่อตายแล้วจักต้องนำพา

จิตวิญญาณของตนให้เข้าถึงการหลุดพ้น

หนีแรงดึงดูดของโลกและเอกภพออกไปให้ได้

ที่เราเรียกว่า "กลับบ้าน" ทางจิตวิญญาณ

ซึ่งพวกท่านเรียกว่า "นิพพาน" นั่นแหละ


7. กิเลสตัณหาที่ในจิตของท่านทั้งหลายนี่เอง

ที่จะเป็นตัวการทำให้น้ำหนักมวล

ของจิตวิญญาณของท่านเพิ่มจาก 50 มก.

ซึ่งส่วนที่เพิ่มขึ้นนี่แหละคือ #ผลกรรม

ที่เป็น #บุรพกรรมแม่เหล็ก


กา่รย้อนกลับมาเกิดใหม่

จึงหมายถึงการกลับมาชำระจิตวิญญาณ

ให้สะอาดปราศจากมวลของผลกรรม

ที่ทำให้น้ำหนักมวลของจิตวิญญาณเพิ่มขึ้น


โดยจักต้องชำระให้หมดสิ้น

จนมีน้ำหนักมวลเท่ากับ

เมื่อแรกมาเกิดเป็นมนุษย์นั่นเลย


8. ถ้าวันๆ หนึ่งเอาแต่ก่อเวรเกี่ยวกรรม

ทำตัวเหลวไหลไม่ใส่ใจในพระโอวาท

ขาดมหาสติกับไม่มีปณิธานแห่งนิพพาน


ยังทำตัวเป็นเสมือนขยะ

ที่ปลิวไปปลิวมาอยู่บนโลกใบนี้


คนๆนั้น คือ ผู้ไม่มีอนาคต

จักต้องเป็นปลาที่ถูกคัดทิ้ง


เอเมน สาธุ

กราบพระบาทพระบิดา


ป.วิสุทธิปัญญา

28-10-2016

ดู 0 ครั้ง0 ความคิดเห็น

โพสต์ล่าสุด

ดูทั้งหมด

ดีเอ็นเอในสิ่งมีชีวิตจากต่างเผ่าดาวเปรียบเหมือน เครื่องยนต์ที่ใช้พลังไฟแค่ 110 โว้ลต์เท่านั้น ถ้าขืนเข้ามาอยู่ในระบบโลกเครื่องยนต์จะพัง จนตัวเขาต้องตายเพราะพลังไฟฟ้า ของโลกแรงขนาด 220 โวลต์

สนามแม่เหล็กโลกที่แข็งแกร่งใช้เป็นรั้วป้องกันศัตรู จากนอกโลกได้ แต่ถ้ามนุษย์ถูกหลอกให้เสพติดกิเลสรั้วก็ จะอ่อนแอทันที เพราะรั้วที่แข็งแรงต้องสร้างด้วยความรักเท่านั้น บัดนี้แผนการศัตรูบรรลุผลเกินครึ่งแ

มนุษย์เปรียบเหมือนฝูงปลาในสระใหญ่คือโลก ที่พระบิดาทรงสร้างอาหารและทุกสิ่งไว้ให้พร้อมแล้ว ใยแค่คนตกปลาที่เป็นศัตรูเอาเบ็ดพร้อมเหยื่อปลอมโยนลงมา ก็พากันรีบงับทันทีโดยไม่กลัวตายไร้สติเสียแล้ว