ค้นหา

คำสอน 29 พฤษภาคม 2016 เวลา 23:52 น.เราจะกล่าวความจริงต่อท่านทั้งหลายว่า


เครื่องยนต์แห่งกรรมรูปธรรมมนุษย์ของท่าน

เปรียบเสมือนเป็นแท่งแม่เหล็กเล็กๆแท่งหนึ่ง

ซึ่งจัดวางอยู่ในสนามแม่เหล็กขนาดใหญ่

ที่เป็นโครงข่ายสนามแม่เหล็กโลก


โดยในนิวคลีโอไทด์ของเซลอวัยวะร่างกายทุกเซล

จะมีเส้นใยเกลียวแม่เหล็ก (Digitalis) ติดตั้งอยู่


เส้นใยเกลียวแม่เหล็กนี้มีลักษณะเป็นรูปตัวยู

ที่มีขดเกลียวของเส้นใยอาร์เอ็นเอพันไว้ทั้งสองข้าง

ลักษณะคล้ายขดลวดสปริงนั่นเอง

โดยมันจะเชื่อมต่อกันกับชุดเส้นใยเกลียวแม่เหล็ก

ของเซลที่อยู่ข้างเคียงกันแบบอนุกรมทั่วร่างกาย


ชุดเส้นใยเกลียวแม่เหล็กในแต่ละเซล

จะมีแท่งดีเอ็นเอจำนวน 2 แท่ง

ลักษณะคล้ายเสาอากาศทีวีที่มีสองแฉก

ทำหน้าที่เป็นขั้วต่างทางไฟฟ้าทั้งบวกและลบ


โดยอำนาจทางไฟฟ้าในร่างกายมนุษย์

ที่สามารถเกิดมีขึ้นได้นั้น

ก็ต้องอาศัยขั้วต่างทางไฟฟ้าในแต่ละเซล

ร่วมกันมีปฏิสัมพันธ์กับอำนาจแม่เหล็กโลก

ขณะที่โลกพาตัวท่านเหวี่ยงหมุน

ตัดผ่านโครงข่ายสนามแม่เหล็กโลก

ด้วยอัตราเร็วคงที่และต่อเนื่อง


จึงยังผลให้เครื่องยนต์แห่งกรรมของท่าน

มีความสมดุลทางไฟฟ้าจากอำนาจการเหนี่ยวนำ

ของสนามแม่เหล็กโลกอยู่ตลอดเวลานั่นเอง


ดังนั้น

ชุดเส้นใยเกลียวแม่เหล็กแต่ละชุดในแต่ละเซล

จึงทำหน้าที่เสมือนหนึ่งเป็นแท่งแม่เหล็กเล็กๆ

ซึ่งถูกจัดวางเอาไว้ในอวัยวะร่างกายทุกเซล

จนเสมือนหนึ่งเป็นโครงข่ายสนามแม่เหล็กระบบเล็ก

ที่จัดวางอยู่บนโครงข่ายสนามแม่เหล็กโลก

ซึ่งเป็นสนามไฟฟ้าระบบใหญ่อีกทีหนึ่ง


ตราบใดที่ท่านยังมีชีวิตอยู่

และตราบใดที่โลกยังคงเหวี่ยงหมุนรอบตัวเอง

ด้วยอัตราเร็วคงที่และต่อเนื่อง

ไม่ว่าในยามท่านหลับหรือตื่น

เครื่องยนต์แห่งกรรมรูปธรรมมนุษย์ของท่าน

ก็สามารถจะสั่นสะเทือนตนเองเพื่อการมีชีวิตอยู่ได้

ที่สำคัญคือจิตมนุษย์ของท่าน

ที่สามารถติดต่อสื่อสารกับจักรวาลได้

ก็ต้องอาศัยเส้นใยเกลียวแม่เหล็กเหล่านี้ทั้งสิ้น


ความลับที่เป็นความจริง

ที่เราขอกล่าวไว้พอเป็นสังเขปของชุดดิจิตัลลิสนี้

ซึ่งท่านทั้งหลายไม่รู้ว่าท่านไม่รู้ก็คือ

จิตวิญญาณของท่านได้กำหนดอายุขัยในชาตินี้ไว้

ด้วยรหัสลับที่ถูกกำกับไว้ตรงชุดดิจิตัลลิสนี้ด้วย


เอเมน สาธุ

ป.วิสุทธิปัญญา

29-05-2016

ดู 0 ครั้ง0 ความคิดเห็น

โพสต์ล่าสุด

ดูทั้งหมด

ดีเอ็นเอในสิ่งมีชีวิตจากต่างเผ่าดาวเปรียบเหมือน เครื่องยนต์ที่ใช้พลังไฟแค่ 110 โว้ลต์เท่านั้น ถ้าขืนเข้ามาอยู่ในระบบโลกเครื่องยนต์จะพัง จนตัวเขาต้องตายเพราะพลังไฟฟ้า ของโลกแรงขนาด 220 โวลต์

สนามแม่เหล็กโลกที่แข็งแกร่งใช้เป็นรั้วป้องกันศัตรู จากนอกโลกได้ แต่ถ้ามนุษย์ถูกหลอกให้เสพติดกิเลสรั้วก็ จะอ่อนแอทันที เพราะรั้วที่แข็งแรงต้องสร้างด้วยความรักเท่านั้น บัดนี้แผนการศัตรูบรรลุผลเกินครึ่งแ

มนุษย์เปรียบเหมือนฝูงปลาในสระใหญ่คือโลก ที่พระบิดาทรงสร้างอาหารและทุกสิ่งไว้ให้พร้อมแล้ว ใยแค่คนตกปลาที่เป็นศัตรูเอาเบ็ดพร้อมเหยื่อปลอมโยนลงมา ก็พากันรีบงับทันทีโดยไม่กลัวตายไร้สติเสียแล้ว