ค้นหา

คำสอน 31 พฤษภาคม 2017 เวลา 15:40 น.
พี่ๆ น้องๆ ที่ รักแห่งเราทั้งหลาย

เราจะกล่าวความจริงต่อท่านทั้งหลายว่า


#การให้ทานแก่คนที่ขัดสน

#การแบ่งปันให้แก่คนที่ไม่มี


มันเป็น "หน้าที่" ของท่านอันควรกระทำ

เพราะกลุ่มคนที่อัตคัตขัดสนบนโลกเสรีนี้

จะไม่มีวันหมดสิ้นไปจากแผ่นดินพระบิดา


หากท่านไม่ช่วยเติมเต็ม

ในสิ่งที่ผู้อื่นขาด

ความสมดุลตามธรรมชาติบนโลกนี้

ก็ไม่มีหนทางที่จะเกิดขึ้นได้

โลกเสรีนี้จึงต้องมีคนที่มีน้อยกว่าท่าน

เพื่อให้ท่านมีโอกาสเติมเต็มให้เขาได้


ไม่ต่างจากจุดใดที่อากาศหายไป

มันจะยังผลให้อากาศที่อยู่รายรอบ

พากันไหลหลั่งเข้าไปแทนที่

เพื่อเติมเต็มความว่างตรงจุดนั้นทันที


กฏแห่งการสมดุลกันของสรรพสิ่ง

ภายในจักรวาลอันไพศาลนี้

มันล้วนเป็นเช่นนี้ด้วยกันทั้งสิ้น


เราจะขอกล่าวความจริงให้ท่านรู้ว่า

ในจักรวาลนี้จักต้องมีพื้นที่ว่างๆ

ทับซ้อนอยู่กับความไม่ว่างเสมอ

เพื่อให้ความว่างตรงนั้น

ถูกแทนที่หรือเติมเต็มด้วยความไม่ว่าง

จะได้เกิดความว่างบนความไม่ว่าง

ตรงพิกัดอื่นๆ ในจักรวาลนี้ต่อไป

โดยมันต้องเป็นของมันเช่นว่านี้เรื่อยไป


พวกท่านในจักรวาลโลกนี้ก็เช่นเดียวกัน

หากท่านพบใครสักคนที่เขาอัตคัดขัดสน

นั่นแปลว่าตรงพิกัดนั้นคือตัวเขา

ได้เกิด "ความว่าง" ในท่ามกลางพวกท่าน

ที่เต็มไปด้วย "ความไม่ว่าง" คือมีมากกว่า


ท่านจึงต้องเข้าไปช่วยเติมเต็ม "ความว่าง"

อันหมายถึง ความอัตคัดขัดสนของเขา

ให้กลับมา มีมั่ง มีพอ หรือ มีเท่าที่เขาควรมี

เท่าที่ท่านจะสามารถช่วยเติมเต็มให้เขาได้

ตามกฎเกณฑ์แห่งการสมดุลกันของสรรพสิ่ง

ซึ่งเป็นกฎข้อใหญ่ในจักรวาลอันไพศาลนี้


เพราะการใช้ความไม่ว่างคือมีมากกว่า

ช่วยเติมเต็มผู้ที่มีความว่างคือมีน้อยกว่า

มันเป็น #หน้าที่ ของทุกคนจะต้องทำต่อกัน


ดังนั้น

การแบ่งปัน การบริจาค การให้ทาน

จึงไม่จำเป็นต้องเลือกคนที่ท่านจะให้

จึงไม่จำเป็นต้องให้แต่ที่ธรรมศาลา

จึงไม่จำเป็นต้องโฆษณาในทุกครั้งคราที่ให้

จึงไม่จำเป็นต้องให้เพราะหวังสิ่งตอบแทน


เพราะการให้

เป็นเหตุให้เกิดสุขที่ในใจของผู้ให้อยู่แล้ว


เพราะการให้เป็นหน้าที่ของท่าน

ตามกฎแห่งการสมดุลของจักรวาลเช่นกัน


ถ้าท่านรู้จักให้โดยไม่เอาหน้า

ถ้าท่านรู้จักให้โดยไม่ต้องโฆษณา

ถ้าท่านรู้จักให้โดยไม่หวังสิ่งตอบแทน

เราจะเรียกการให้ทั้งสามแบบนี้ว่า

#การให้ในที่ลับ


เนื่องเพราะพระบิดาทรงมองเห็น

พฤติกรรมการให้ของท่านได้ชัดดีในที่ลับ

พระองค์ก็จะประทานบำเหน็จรางวัลให้

พร้อมส่วนที่หายไปจากการที่ท่านให้ผู้อื่น

เพื่อเติมเต็ม "ความว่าง" ที่เกิดขึ้น

ด้วยพระหัตถ์ของพระองค์เองในทันที


เอเมน สาธุ

ป.วิสุทธิปัญญา

31-05-2017

ดู 0 ครั้ง0 ความคิดเห็น

โพสต์ล่าสุด

ดูทั้งหมด

ดีเอ็นเอในสิ่งมีชีวิตจากต่างเผ่าดาวเปรียบเหมือน เครื่องยนต์ที่ใช้พลังไฟแค่ 110 โว้ลต์เท่านั้น ถ้าขืนเข้ามาอยู่ในระบบโลกเครื่องยนต์จะพัง จนตัวเขาต้องตายเพราะพลังไฟฟ้า ของโลกแรงขนาด 220 โวลต์

สนามแม่เหล็กโลกที่แข็งแกร่งใช้เป็นรั้วป้องกันศัตรู จากนอกโลกได้ แต่ถ้ามนุษย์ถูกหลอกให้เสพติดกิเลสรั้วก็ จะอ่อนแอทันที เพราะรั้วที่แข็งแรงต้องสร้างด้วยความรักเท่านั้น บัดนี้แผนการศัตรูบรรลุผลเกินครึ่งแ

มนุษย์เปรียบเหมือนฝูงปลาในสระใหญ่คือโลก ที่พระบิดาทรงสร้างอาหารและทุกสิ่งไว้ให้พร้อมแล้ว ใยแค่คนตกปลาที่เป็นศัตรูเอาเบ็ดพร้อมเหยื่อปลอมโยนลงมา ก็พากันรีบงับทันทีโดยไม่กลัวตายไร้สติเสียแล้ว