ค้นหา

คำสอน 4 พฤษภาคม 2016 เวลา 10:51 น.
เรามีความจริง

ที่จะกล่าวต่อท่านทั้งหลายอีกว่า


องค์จิตจักรวาลดวงใหญ่

ผู้ทรงเป็นพระบิดาแห่งจิตวิญญาณ


มิทรงมีพระประสงค์จะให้

จิตวิญญาณแก่นแท้ของพวกท่าน

ที่ขันอาสามาเกิดเป็นมนุษย์บนโลกเสรีนี้

ต้องเป็นเสมือน "บุตรกำพร้า" พ่อแม่


โดยไม่รู้ว่าพ่อแม่ของท่านเป็นใคร

ไม่รู้ว่าบ้านเกิดเมืองนอนอยู่ไหน

ไม่รู้ว่ามาเกิดเป็นมนุษย์กันทำไม


นอกจากนั้น

พระองค์ก็มิทรงมีพระประสงค์จะให้

หญิงใดบนโลกเสรีนี้ต้องเป็นม่าย

เมื่อต้องอ้างตัวเองต่อท่านทั้งหลายว่า

เป็นมารดาผู้ให้กำเนิดจิตวิญญาณของท่าน

โดยไม่รู้ว่าบิดาของท่านนั้นเป็นใคร


ด้วยเหตุนี้เอง

พระองค์จึงทรงส่งเรากลับมาตามสัญญา

เพื่อมากล่าวทุกสิ่งที่เราได้ยิน

ต่อท่านทั้งหลายบนโลกเสรีนี้

ในพระนามแห่งพระผู้เป็นเจ้า

ผู้เป็นใหญ่ในสากลจักรวาลแต่เพียงผู้เดียว


เอเมน สาธุ

ป.วิสุทธิปัญญา

4-05-2016

ดู 0 ครั้ง0 ความคิดเห็น

โพสต์ล่าสุด

ดูทั้งหมด

ดีเอ็นเอในสิ่งมีชีวิตจากต่างเผ่าดาวเปรียบเหมือน เครื่องยนต์ที่ใช้พลังไฟแค่ 110 โว้ลต์เท่านั้น ถ้าขืนเข้ามาอยู่ในระบบโลกเครื่องยนต์จะพัง จนตัวเขาต้องตายเพราะพลังไฟฟ้า ของโลกแรงขนาด 220 โวลต์

สนามแม่เหล็กโลกที่แข็งแกร่งใช้เป็นรั้วป้องกันศัตรู จากนอกโลกได้ แต่ถ้ามนุษย์ถูกหลอกให้เสพติดกิเลสรั้วก็ จะอ่อนแอทันที เพราะรั้วที่แข็งแรงต้องสร้างด้วยความรักเท่านั้น บัดนี้แผนการศัตรูบรรลุผลเกินครึ่งแ

มนุษย์เปรียบเหมือนฝูงปลาในสระใหญ่คือโลก ที่พระบิดาทรงสร้างอาหารและทุกสิ่งไว้ให้พร้อมแล้ว ใยแค่คนตกปลาที่เป็นศัตรูเอาเบ็ดพร้อมเหยื่อปลอมโยนลงมา ก็พากันรีบงับทันทีโดยไม่กลัวตายไร้สติเสียแล้ว