ค้นหา

คำสอน 5 สิงหาคม 2017 เวลา 04:43 น.
2 ดวงแก้ว

อาวุธประจำกายของนักสู้เพื่อการรู้แจ้ง

กับการป้องตนให้ผ่านพ้นมหันตภัยพิบัติ

****************************************

พี่ๆ น้องๆ ที่รักทั้งหลาย

เราขอกล่าวความจริงต่อท่านทั้งหลายว่า

อันดวงแก้วทั้งสองนี้สำคัญทั้งคู่

เพราะจะทำตกหล่นดวงใดดวงหนึ่งไม่ได้

จะต้องถือครองไว้ทั้งสองดวงให้มั่นคง


แต่บทนี้เราจะขอกล่าวถึง

เพียงแค่ดวงเดียวก่อน คือ #ดวงมหาสติ

อันประกอบด้วย "สติ" 3 ประการ คือ


1. เป็นผู้รู้สติ

************

^เพื่อการ "ตื่นรู้" อยู่ในปัจจุบันขณะว่า

ตนกำลังสัมผัสรู้ ดู เห็น หรือนึกคิด อะไรอยู่^


จะได้พิจารณาว่าสมควรเรียนรู้มันหรือไม่

สมควรใส่ใจมันหรือเปล่า


^เพื่อการ "จดจำ" ประสบการณ์ในอดีต

ที่เพิ่งผ่านพ้นมาว่าตนได้เผชิญสิ่งใดมา

หรือว่ากระทำอะไรลงไปแล้วบ้าง

จึงบังเกิดผลเชื่อมโยงมาถึงปัจจุบันขณะ^


จะได้พิจารณาหาข้อผิดพลาดบกพร่องของตน

แล้วรีบปรับปรุงแก้ไขให้ทันท่วงที

หรือเพื่อทำความเข้าใจปัญหาในปัจจุบันว่า

มันมีผลสืบเนื่องมาจากอะไร


^เพื่อการ "นึกคิดให้ได้" ว่า

ถ้าตัดสินใจกระทำสิ่งใดในปัจจุบันขณะแล้ว

มันจะเกิดผลลัพธ์ต่อตนเอง

ในวันเวลาต่อไปข้างหน้า (อนาคต) อย่างไร^


จะได้แสดงออกหรือกระทำตอบสนอง

ต่อเงื่อนไขหรือปัญหาใดๆที่กำลังเผชิญอยู่

ได้อย่างถูกต้องเหมาะสมดีงาม

โดยไม่ก่อเวรเกี่ยวกรรมกับใครๆทั้งสิ้น


2. เป็นผู้มีสติ

*************

^เพื่อการฉลาดรับรู้สู่การฉลาดรับเอา^


หมายความว่า

ทันทีที่สัมผัสรู้ดูเห็นหรือนึกคิดอะไรอยู่นั้น

ท่านจักต้องสามารถบอกตนเองได้ว่า


สิ่งใดควรรับรู้ไว้เพื่อเรียนรู้

สิ่งใดควรรับเอาไว้เพื่อเป็นความรู้ใหม่

ก็ให้เลือกรับรู้และรับเอาไว้ต่อไป


^เพื่อการฉลาดรับรู้สู่การฉลาดไม่รับเอา^


หมายความว่า

เมื่อสัมผัสรู้ดูเห็นนึกคิดสิ่งใดแล้ว

ก็ให้ครองสติอยู่กับปัจจุบันว่าอะไรเป็นอะไร

อย่าให้จิตใจตกเป็นทาสอารมณ์รู้สึกของตน


ต้องแยกแยะให้ออกว่าไหนสาระไหนไร้สาระ

ไม่รับเอา "อารมณ์" ที่เป็นขยะ

ปล่อยวางสิ่งไร้สาระและอารมณ์ขยะทิ้งไป

เสมือนไก่คุ้ยเขี่ยเศษหินดินทรายทิ้งไป

แล้วเลือกเอาแต่เมล็ดข้าวที่เป็นอาหารไว้เท่านั้น


^เพื่อการฉลาดไม่รับรู้ ฉลาดไม่รับเอา^


หมายความว่า

เมื่อสัมผัสรู้ดูเห็นนึกคิดสิ่งใดแล้ว

ก็ปล่อยให้มันผ่านไป

ไม่ต้องไปใส่ใจในรายละเอียด

เพราะว่าสิ่งนั้นเรื่องนั้น

ท่านเคยเรียนรู้และมีประสบการณ์มาก่อนแล้ว


เช่น ถ้าท่านใช้ชีวิตอยู่กับคนขี้บ่นขี้โวยวาย

โดยอยู่ร่วมกันมานานนับปีแล้ว

ท่านก็ย่อมรู้แก่ใจว่าคนๆ นี้มีนิสัยแบบนี้

เมื่อใดที่ได้ยินคนๆ นี้บ่นหรือโวยวาย

ก็ให้ท่านวางเฉยเสียทำเหมือนเป็นเรื่องปกติ

โดยไม่หยิบมาเป็นเงื่อนไขให้จิตตก


3. เป็นผู้ใช้สติ

**************

หมายความว่า

ก่อนที่ท่านจะพูดหรือกระทำการใดๆ


^ท่านต้องคิดก่อนคิด^

กล่าวคือจะต้องคิดพิจารณาว่า

สิ่งที่ท่านกำลังนึกอยู่นั้น

มันถูกต้องเหมาะสมดีงาม

อันควรจะคิดต่อหรือไม่


^ท่านต้องคิดก่อนพูด^

นั่นคือ เมื่อคิดว่าจะพูดอะไรออกไป

ท่านต้องคิดก่อนว่าสมควรจะพูดหรือไม่


^ท่านต้องคิดก่อนทำ^

นั่นคือ เมื่อคิดว่าจะทำอะไรอย่างไร

ท่านต้องคิดก่อนว่าสมควรทำหรือไม่


ทั้งนี้การคิดก่อนคิด

คิดก่อนพูด

และคิดก่อนทำนั้น

จักต้องยึดกฎแห่ง 6 ถูก ของ #ปริญญาโมเดล

ซึ่งจะประกอบด้วย

ถูกคน ถูกที่ ถูกวิธี

ถูกเวลา ถูกต้อง และถูกใจ


ถ้าถูกครบทั้ง 6 ถูก

ก็สามารถพูดหรือกระทำตามนั้นได้เลย

แต่ถ้าผิดข้อใดข้อหนึ่งใน 6 ข้อนี้

ต้อง "หยุด" อย่าคิดต่อ

อย่าพูด และอย่าทำไปตามนั้นเด็ดขาด


*พี่ๆ น้องๆ ที่รักแห่งเราทั้งหลาย

ลูกแก้วดวง "มหาสติ" ที่ว่านี้


จักช่วยให้ท่านไม่ผลิตสร้างประจุลบ

ให้เป็นขยะที่รกโลก


จักช่วยให้ท่านไม่เป็นเงื่อนไขให้ผู้อื่น

ผลิตสร้างประจุลบให้เป็นขยะที่รกโลก


จักช่วยให้ท่านไม่ก่อกรรมใหม่ๆ

จนเกี่ยวกรรมกับใครต่อใครเขาไปทั่ว

ในชีวิตประจำวัน


จักช่วยให้ท่านเข้าถึง

คุณสมบัติของ "คนพ้นกรรม" ได้ในทันที


นี่ไงล่ะท่าน....

หากท่านสามารถปฏิบัติตามนี้ได้เป็นนิจ

มันคือการชำระจิตของท่านให้ใสสว่าง

โดยไม่ต้องนั่งหลับตา

แล้วทำตัวเป็นแบบไม่อะไรกับอะไร

โดยไม่ได้อะไรๆ ขึ้นมา

โดยไม่ก้าวหน้าทั้งทางจิตและทางปัญญา

อย่างที่หลายท่านคุ้นเคยและติดพันกันอยู่อีก


มหาสติตามมรรควิถีจิตจักรวาลที่เรากล่าวมานี้

เป็นปฏิบัติการที่เรียกว่า "ธรรมชาติสมาธิ"

ซึ่งต่างจากวิถีของนักรบแห่งแสงสว่าง

เรากล่าวความจริงเรื่องนี้มาหลายครั้งแล้ว

จงเร่งศึกษาทำความเข้าใจ

แล้วเร่งนำไปปฏิบัติกันในชีวิตประจำวันเถิด


เส้นทางนี้แหละ

ที่พวกท่านต้องก้าวเดินอย่างองอาจ

อย่าเหลาะแหละโลเลอยู่อีกเลย


เอเมน สาธุ

ป.วิสุทธิปัญญา

5-08-2017

ดู 0 ครั้ง0 ความคิดเห็น

โพสต์ล่าสุด

ดูทั้งหมด

ดีเอ็นเอในสิ่งมีชีวิตจากต่างเผ่าดาวเปรียบเหมือน เครื่องยนต์ที่ใช้พลังไฟแค่ 110 โว้ลต์เท่านั้น ถ้าขืนเข้ามาอยู่ในระบบโลกเครื่องยนต์จะพัง จนตัวเขาต้องตายเพราะพลังไฟฟ้า ของโลกแรงขนาด 220 โวลต์

สนามแม่เหล็กโลกที่แข็งแกร่งใช้เป็นรั้วป้องกันศัตรู จากนอกโลกได้ แต่ถ้ามนุษย์ถูกหลอกให้เสพติดกิเลสรั้วก็ จะอ่อนแอทันที เพราะรั้วที่แข็งแรงต้องสร้างด้วยความรักเท่านั้น บัดนี้แผนการศัตรูบรรลุผลเกินครึ่งแ

มนุษย์เปรียบเหมือนฝูงปลาในสระใหญ่คือโลก ที่พระบิดาทรงสร้างอาหารและทุกสิ่งไว้ให้พร้อมแล้ว ใยแค่คนตกปลาที่เป็นศัตรูเอาเบ็ดพร้อมเหยื่อปลอมโยนลงมา ก็พากันรีบงับทันทีโดยไม่กลัวตายไร้สติเสียแล้ว