ค้นหา

คำสอน 7 มิถุนายน 2017 เวลา 04:48 น.
พี่ๆ น้องๆ ที่ แห่งเราทั้งหลาย

เราจะขอกล่าวความจริงต่อท่านทั้งหลายว่า


ท่านจงอย่าใช้ชีวิตอยู่กับความโง่อีกเลย

เพราะความโง่มีแต่จะผลักดัน

ให้ท่านทำอะไรโง่ๆ

ในแบบที่ตัวท่านเองก็ไม่ต้องการ


ในอดีตชาติที่ผ่านมา

มิใช่เพราะว่าท่านทำอะไรโง่ๆ ไว้หรอกหรือ

มันจึงทำให้ท่านต้องย้อนกลับมาเกิดใหม่

ให้วุ่นวายสับสนจนบัดนี้


เพราะความโง่นี่ไงจึงทำให้ท่านต้องกลับมา

ยกระดับจิตตปัญญาพัฒนาจิตสามนึก

เพื่อสร้างตนเองให้เป็นคนไร้ที่ตำหนิ

มีสติสัมปชัญญะ มีมหาสติ และมีความน่ารัก


ท่านทั้งหลายจักต้องรู้ว่า

ความโง่ของคนโง่ทั้งหลายนั้น

เกิดจากการไม่สามารถควบคุมตนเอง

มิให้ตกเป็นทาสทางอารมณ์รู้สึกของตนได้

เมื่อควบคุมไม่ได้จิตก็จะใช้อารมณ์รู้สึกนั้น

ขับเคลื่อนกายกรรมวจีกรรมออกมา


ถ้าเป็นอารมณ์รู้สึกที่ไม่ดี

พฤติกรรมที่แสดงออกหรือกระทำก็ไม่ดี

เพราะท่านจะไม่สามารถคิดก่อนพูด

ท่านจะไม่สามารถคิดพิจารณาก่อนจะทำ

เยี่ยงคนชอบธรรมเขากระทำได้เลย


ดังนั้น

ท่านจงอย่ากระทำใดๆ ไปตามกิเลสตัณหา

อันเป็นความโง่เขลาของท่านในอดีตอีก

เพราะมันจะทำให้ท่านเป็นคนไม่บริสุทธิ์

ท่านจะมิอาจกลับไปกราบพระบาทพระบิดา

ที่ทรงรอคอยท่านมาเป็นช้านานได้เลย


เอเมน สาธุ

ป.วิสุทธิปัญญา

7-06-2017

ดู 0 ครั้ง0 ความคิดเห็น

โพสต์ล่าสุด

ดูทั้งหมด

ดีเอ็นเอในสิ่งมีชีวิตจากต่างเผ่าดาวเปรียบเหมือน เครื่องยนต์ที่ใช้พลังไฟแค่ 110 โว้ลต์เท่านั้น ถ้าขืนเข้ามาอยู่ในระบบโลกเครื่องยนต์จะพัง จนตัวเขาต้องตายเพราะพลังไฟฟ้า ของโลกแรงขนาด 220 โวลต์

สนามแม่เหล็กโลกที่แข็งแกร่งใช้เป็นรั้วป้องกันศัตรู จากนอกโลกได้ แต่ถ้ามนุษย์ถูกหลอกให้เสพติดกิเลสรั้วก็ จะอ่อนแอทันที เพราะรั้วที่แข็งแรงต้องสร้างด้วยความรักเท่านั้น บัดนี้แผนการศัตรูบรรลุผลเกินครึ่งแ

มนุษย์เปรียบเหมือนฝูงปลาในสระใหญ่คือโลก ที่พระบิดาทรงสร้างอาหารและทุกสิ่งไว้ให้พร้อมแล้ว ใยแค่คนตกปลาที่เป็นศัตรูเอาเบ็ดพร้อมเหยื่อปลอมโยนลงมา ก็พากันรีบงับทันทีโดยไม่กลัวตายไร้สติเสียแล้ว