จิตจักรวาล คือ จิตแห่งจักรวาล#จิตจักรวาล คือ จิตแห่งจักรวาล เอกภพที่ทรงสร้าง คือ อนันตจักรวาล

อนันตจักรวาล ซ้อนทับอยู่บน "จิตจักรวาล"

#อนันตจักรวาล เปรียบได้ดั่งถุงไข่ของแม่แมงมุม ที่วางอยู่บนโครงข่ายใยแมงมุม ที่แม่สร้างขึ้นมาด้วยน้ำลายของตนเอง

เอเมน สาธุ ป.วิสุทธิปัญญา

744 views0 comments