จิตจักรวาล คือ จิตแห่งจักรวาล#จิตจักรวาล คือ จิตแห่งจักรวาล เอกภพที่ทรงสร้าง คือ อนันตจักรวาล

อนันตจักรวาล ซ้อนทับอยู่บน "จิตจักรวาล"

#อนันตจักรวาล เปรียบได้ดั่งถุงไข่ของแม่แมงมุม ที่วางอยู่บนโครงข่ายใยแมงมุม ที่แม่สร้างขึ้นมาด้วยน้ำลายของตนเอง

เอเมน สาธุ ป.วิสุทธิปัญญา

548 views0 comments

Copyright © The Universe of Chitchakraval Study Assembly. All rights reserved

282  Hinhao Lomkao Phetchabun 67120 Thailand