สนทนาประสาจิตจักรวาลพี่ๆน้องๆที่รักทั้งหลาย เราขอกล่าวความจริงต่อท่านทั้งหลายว่า บัดนี้โลกถึงกาลสิ้นยุค หกหมื่นปีที่ทรงกำหนดไว้แล้ว

จึงหมดเวลาที่ดวงจิตธรรมญาณของท่าน จะทำหน้าที่ผลิตสร้างพลังงานจิตด้านบวก จากอำนาจแห่งรักให้แก่ดาวเคราะห์โลกแล้ว

แม้ว่าตั้งแต่ภพชาติแรกจนถึงปัจจุบัน พวกท่านบางคนยังไม่อาจสามารถเข้าถึง ภารกิจอันยิ่งใหญ่ที่ว่านี้ได้เลยก็ตาม

แต่เมื่อท่านหมดเวลาปฏิบัติภารกิจแล้ว จึงมีเพียงสิ่งเดียวที่ท่านทั้งหลายต้องทำ นั่นคือการแสวงหาหนทาง กลับออกไปจากระบบโลก พ้นไปจากการมีจิตวิญญาณอยู่ในกาแล็กซี่นี้ และหลุดพ้นออกไปจากเอกภพ ไม่ย้อนคืนกลับสู่การเกิดใหม่อีก ตลอดกาลนิรันดร์

เพื่อเปิดโอกาสให้จิตวิญญาณผู้ขันอาสา จากแดนสุญตานอกระบบเอกภพ ที่ท่านเองก็จากมาและต้องกลับไป ให้พวกเขาชุดใหม่ได้รับโอกาสข้ามมิติ เข้ามาทำหน้าที่แทนพวกท่าน ในยุคพลังงานใหม่ต่อไปได้

หากพวกท่านไม่ยอม "#นิพพาน" หรือว่ากลับบ้านไม่ได้ หรือไม่คิดที่จะนำพาแก่นแท้ตนเองกลับบ้าน พวกท่านยังคงเวียนว่ายตายเกิดอยู่ต่อไป ทั้งๆที่โลกนี้ถึงกาลสิ้นยุคแล้วนั้น มันจะสร้างความเสียหาย ต่อระบบโลกและเอกภพซึ่งเป็นระบบใหญ่ อย่างมากมาย

อย่างแรกคือ #ดาวเคราะห์โลก #จะสูญเสียสมดุลครั้งใหญ่ #ในอีกไม่ช้านานข้างหน้า

ซึ่งขณะนี้ก็เริ่มส่อเค้าลาง แห่งการเสียสมดุลบ้างแล้ว จากสถิติทุกด้าน ในกรณี #มหันตภัยพิบัติโลก ที่เกิดขึ้น

เพราะจิตสำนึกโดยรวมของโลกตกต่ำสุดๆ ชนิดที่ไม่มียุคใดจะตกต่ำ มากมายจนขนาดนี้มาก่อน ซึ่งมันจะสอดคล้องกับที่เรา เคยกล่าวต่อพวกท่านว่า

#หากยุคใดที่จิตสำนึก #ของมนุษย์และโลกตกต่ำ #ยุคนั้นมนุษย์จักต้องทำสงคราม #กับมหันตภัยพิบัติเสมอ

หมายความว่า ถ้ามนุษย์โลก ยังไม่เร่งนำพาจิตวิญญาณของตนกลับบ้าน ตามมรรควิถีแห่งจิตจักรวาล สำหรับท่านที่เป็นฆราวาส หรือตามมรรควิถีแห่งพระพุทธองค์ สำหรับนักบวช

มนุษย์จะเสื่อมแล้วโลกก็จักเสื่อมตาม #ภัยพิบัติรุนแรงก็จะเกิดขึ้นไปทั่วโลก

นั่นหมายความว่า "#มหันตภัยพิบัติ" ที่มิใช่ "#ภัยธรรมชาติ" มันจะปรากฏเกิดขึ้นต่อโลก ที่หนักหนารุนแรงเร่งเร้า จนเหนือความคาดหมาย

ซึ่งท่านเองและใครๆก็จะมิอาจพลิกตำรา เพื่อค้นหาประวัติศาสตร์ มาอ้างอิงได้เลยเพราะไม่เคยมี อีกทั้งจะหาตำราวิทยาศาสตร์เล่มใดๆ มาอธิบายปรากฏการณ์แปลกๆ ที่จะเกิดขึ้นก็ไม่พบ เพราะมันล้วนเป็น "#ความรู้ใหม่" #ที่อยู่นอกเหนือการคิดได้ด้วยจิตมนุษย์

เพราะมันจะเป็นภัยพิบัติ จากปฏิบัติการของช่างเท็คนิก มิใช่ภัยธรรมชาติแต่อย่างใดทั้งสิ้น โดยมีเป้าหมายหลักคือ #กำจัดขยะทั้งหมด #ออกไปเสียจากระบบโลก

ขยะทั้งหลายจะประกอบด้วย เกาะแก่งน้อยใหญ่ในทะเลและมหาสมุทร

วัตถุเท็คโนโลยีขยะที่มนุษย์สร้างขึ้น เพื่อทำลายล้างกันเอง ทำลายระบบนิเวศน์และโลก

รวมทั้งขยะมนุษย์ ที่ทำตัวรกโลกรกแผ่นดิน เพราะรักไม่ได้ ให้ไม่เป็น เห็นแก่ตัว เป็นคนที่ไร้ประโยชน์ต่อสังคมและโลก เป็นผู้ทำตนเป็นอุปสรรค บนเส้นทางการหลุดพ้นของคนอื่น

ทั้งนี้เพื่อจะลดน้ำหนักมวลบนพื้นผิวโลก และแก้ปัญหาการแกว่งส่าย ขณะที่โลกกำลังเหวี่ยงหมุน

นอกจากนั้นปฏิบัติการชำระโลก ยังจะต้องปรับแนวเอียง ของแกนหมุนรอบตัวเองของโลก ให้เบี่ยงเบนไปจากแนวเดิมอีก 8.5 องศา เพื่อคืนความอุดมให้แก่ทะเลทราย เพื่อชำระแผ่นดินส่วนเกิน ออกไปจากแผนที่โลก

ทั้งยังจะต้องปรับ แนวเข็มทิศแม่เหล็กโลกเหนือใต้ ให้เบี่ยงเบนมาทางตะวันออกเฉียงเหนือ อีก 3 องศาจากแนวเดิมในปัจจุบัน เพื่อให้พาดผ่านแผ่นดิน แห่งพระศาสดาพระองค์ใหม่ ที่จะสามารถติดต่อกับจักรวาลได้ดียิ่งขึ้น

และยังจะต้องยกระดับ ความเข้มสนามแม่เหล็กโลก ให้สูงขึ้นจาก 14 เกาส์ในปัจจุบัน เป็นไม่เกิน 22 เกาส์

พร้อมกับการยกระดับ โครงข่ายสนามแม่เหล็กโลก ให้สูงขึ้นเหนือพื้นโลก ในระดับสมดุลและคุ้มภัยได้ดี นั่นคือ อยู่ที่ระดับ 6 หมื่นกิโลเมตร

ทั้งหมดทั้งมวลเหล่านี้ จะกระทำผ่านมหันตภัยพิบัติ ที่มิอาจหลีกเลี่ยงความรุนแรงได้ เพราะเกิดจากโลกเสียสมดุลเองหนึ่ง และจากแผนปฏิบัติการชำระโลก โดยช่างเท็คนิกอีกหนึ่ง

มันคือการชำระสรรพสิ่ง ที่เป็นขยะและไม่เหมาะสม ให้ออกไปจากระบบโลก และปรับสร้างสมดุลโลกระดับใหม่ เพื่อทำให้โลกยุคพลังงานใหม่น่าอยู่ โดยชำระทั้งมิติทางกายภาพและพลังงาน

ที่เรากล่าวมาทั้งหมดนี้ ล้วนเป็นข่าวสารจาก #พระบิดาแห่งจิตวิญญาณ พระผู้ทรงยิ่งใหญ่ที่สุดในจักรวาล ล้วนเป็นความจริงที่ท่านทั้งหลายต้องรู้

แม้บางท่านอาจไม่รู้ว่า ทำไมท่านจะต้องรู้ แม้บางท่านพอได้รู้แล้ว ปฏิเสธข่าวสารนี้ทันทีที่ได้รู้เลยก็ตาม

เรากล่าว #ข่าวสาร ความจริงนี้ ด้วยความรักและปรารถนาดี

เรากล่าวไปตามหน้าที่ ทางจิตวิญญาณของเรา เรากล่าวไปตามที่พระองค์ ทรงใช้ให้เรามากล่าว เรามิได้กล่าวเพื่อความสะใจใดๆ

เอเมน สาธุ ป.วิสุทธิปัญญา

415 views0 comments