ปลาที่ถูกคัดทิ้ง

Updated: Oct 13, 2018โลกกำลังเปลี่ยนผ่านสู่ยุคพลังงานใหม่ มหันตภัยร้ายแรงกำลังมาเยือน!

ปลาที่ไร้สำนึกในคุณค่า แห่งการเป็นมนุษย์

ปลาที่ไร้ปณิธานแห่งนิพพาน ปลาที่ไร้การถ่อมตนและถ่อมใจ ปลาที่ไร้พลังอำนาจทางวิญญาณ ปลาที่พระบิดาทรงใช้งานไม่ได้

จักเป็นปลาที่ถูกคัดทิ้ง ให้ลอยไปกับน้ำ ให้จมอยู่กับน้ำ

แต่ถ้ายังเป็นปลาที่หายใจด้วยปอด แล้วต้องถูกคัดทิ้งไว้ให้อยู่ในน้ำนานๆล่ะ จะเกิดอะไรขึ้นบ้าง...ในวันนั้นที่มาถึง

ดังนั้น ข่าวสารนี้จึงมิใช่เรื่องลวงโลกหรือล้อเล่น ที่เรากล่าวมานี้ล้วนเป็นความจริงที่จริงแท้

จงเร่งเตรียมตนเองและจิตวิญญาณ ให้พร้อมต่อการผจญภัยเสียแต่วันนี้เถิด

จงครองมหาสติและมีปณิธานแห่งนิพพาน ในทุกลมหายใจเข้าออกของท่าน ขณะใช้ชีวิตอยู่ในสังคมกับคนรอบข้างเถิด เราจะอัญเชิญพรอันประเสริฐจากพระบิดา มามอบให้ท่านทั้งหลายเอง

เอเมน สาธุ ป.วิสุทธิปัญญา

#ปลาที่ถูกคัดทิ้ง

332 views1 comment