ค้นหา

The Judgement's Day (2) 12 มิถุนายน 2020 เวลา 04:34 น.


The Judgement's Day (2)

*************************

To all my lovely brothers and sisters,


I would like to tell you of the truth,

besides being able to see

the 24 saints sitting on the throne

surrounding the large throne which is

the throne of the god of the universe,

I could see the lightning and thunder

and a loud sound emerging

from the large throne. I am mentioning

this to mean that, the holy god or

the master of the universe which is

resting on the large throne is

continuously vibrating which is to justify

and show the freedom of power related

to everything which is interconnected

in the majestic universe as well.


At the same time,

I could see 7 lamps which is brightly lit

in front of the throne. These lamps

represent “ the 7 hearts” of God.


The 7 hearts of God which is represented by

the 7 lamps means “ the 7 planets system”

which is built in the 6 galaxies which is the

nearest galaxy to the center of the throne

of God.


The planetarium that I have mentioned is

built with the ratio of 1 system to 1 galaxy.

This is with the exception of the ‘milky way’

which human called ‘the galaxy way’ which is

the way to the junction of the throne of God.

This galaxy way is the largest of all galaxies

and there are 2 different solar systems.


In the 7 solar systems of the universe that

I have mentioned, there are concrete statues

which has the life of a human and concrete

statues which has the life similar to that

of human. These concrete statues are

maintained in the 7 solar systems altogether.


Dear lovely brothers and sisters,


In the different solar systems

in the universe, there is a sun as the center

of the solar system. The sun which is in the

middle of the different solar system will act

as a “representative” of the master of

the universe or the representative of God.


Besides this, the universal solar system

that has signs of life that has been built

in 7 systems in 6 galaxies altogether

which has the sun as a representation of

God with a total of 7 suns altogether.


Therefore, in the front of the throne of God,

I could see 7 lamps which is brightly lit

which has the significance of the 7 suns

and I could see the power of God which is

radiate through the sight and sound in all

directions. The 7 suns are also

interconnected to the lamps throughout.

This also means that all 7 suns which is the

representative of god will never be dimmed

or without light as long as since the God

has not forgotten.


Dear lovely brothers and sisters,


I could also then see, 4 living bodies

which is situated below the throne which is

the magic of the brains of human on earth

which has 4 levels of intelligence.

These 4 levels sang in praise all day and night

without stopping. The praise is as follows:


“ Om... God”


“ To the God, the only God,

the God which is present in the past;

the present and the one that is coming to us”


The meaning of this is, the opportunity

of our brothers and sisters which has

the blessing to be born as a human being

is able to be familiar with God and could

remember his highness through the sermon

spread by the 24 messiahs which is sitting

on the thrones surrounding the large throne

situated in the middle; which is also the throne

of God. These messiahs has taken turns to be

the son of god and to spread the word of

wisdom in the name of god till the brothers

and sisters on this earth is able to remember

God and be able to be in congruent with God

all the time.


Because of the truth, it has given the fruit to

the 4 lives in terms of the level of intelligence

in both systems of the brain which acts as

the support for the throne of God.

The vibrations acts as the praise of God

throughout the day and night.


Because of the 4 lives sang praises for

the blessing of the God in the vibrations

of the earth, all of the 24 sons of God will

put their crown in front of the throne which

signify the return of the position as the son

of God because their work has been

completed. Hence, they prayed in the face

of God; who is resting on the throne and

said in prayer;


“ To the almighty God, the God of us,

the God should receive the blessings,

the respect and the power. Because,

you are the creator of everything

and everything that is still present and

standing in the way that you want”.


Dear lovely brothers and sisters,


I could see a scroll which is placed on

the left of the almighty which is rested

on the large throne. In that scroll, there are

letters on the outside and inside and is

sealed by 7 seals. I could see the

representative of heaven who announced,

“ who is worthy enough to unscroll

the scroll and unsealed all 7 seals”


That means, no one on heaven, earth and

below which means no one inclusive of

those in the trickster heaven or the human

in the free world or the healers of

psychological illness which is in the nursing

clinic which is labelled as ‘hell’ to be able to

open the scroll and read. I saw that and

wailed in tears because no one could

unscroll that book. I could hear one of

the 24 saints mentioning to me,


“Please do not cry... Just see the blood

and flesh of the kingdom of David is closed

to reaching the finishing line. The almighty

will open the scroll and unsealed the 7 seals”


In that moment, I could see the lamb of God

emerging, standing calmly in the middle of

throne; amongst the 4 living humans

and 24 saints.


The lamb of God that I have mentioned

refers to the voluntary messiah of God

which came to earth as the son of God

and continues to perform till his time

has arrives and he has come back to

heaven to pray in blessing to our holy

father. The lamb of God that I saw has

7 eyes and 7 horns which made him

as a suitable candidate to open the scroll

of God.


The meaning of “ lamb with 7 eyes”

means the son of God is able to go near

the vibrations of all 7 glands which is also

called “ the 7 chakras” in the machinary

and mechanism of mankind which is the

highest order and the highest level of

energy to be able to have a conversation

with God in the form of ‘vertical telepathy’

which the communication through the minds

in a special way and is reserved for the Holy

Son only.


Besides, the 7 eyes represents the 7 minds

of God which is also the 7 suns which is the

representative of God. Which also is, the

center of 7 different solar systems which has

the lamb to be the sole son of God who also

is responsible to help in the running of the

systems.


As for, “the lamb has 7 horns”, I mean the

son of God which has been reborn as

human in the free world. Besides having to

perform duty in the name of God for brothers

and sisters in the free world, he also has a

duty of helping brothers and sisters who are

residing in other planets in the other 6 solar

systems which in total made up to be 7 solar

systems altogether.


Therefore, the sole son of God which is the

lamb that I saw, has 7 eyes and 7 horns

which has been mentioned earlier.


Following that, I could see the lamb of God

which approached the scroll and scrolled

the scroll situated on the right of the large

throne. Once the scroll has been closed,

the 4 living humans and all of the 24 saints

will bow down and pray to the throne and

the lamb in unison.


In prayer to our almighty and

compassionate father,


Amen, Sadhu

Parinya Tansakul

12/06/2020

ดู 0 ครั้ง0 ความคิดเห็น

โพสต์ล่าสุด

ดูทั้งหมด

ดีเอ็นเอในสิ่งมีชีวิตจากต่างเผ่าดาวเปรียบเหมือน เครื่องยนต์ที่ใช้พลังไฟแค่ 110 โว้ลต์เท่านั้น ถ้าขืนเข้ามาอยู่ในระบบโลกเครื่องยนต์จะพัง จนตัวเขาต้องตายเพราะพลังไฟฟ้า ของโลกแรงขนาด 220 โวลต์

สนามแม่เหล็กโลกที่แข็งแกร่งใช้เป็นรั้วป้องกันศัตรู จากนอกโลกได้ แต่ถ้ามนุษย์ถูกหลอกให้เสพติดกิเลสรั้วก็ จะอ่อนแอทันที เพราะรั้วที่แข็งแรงต้องสร้างด้วยความรักเท่านั้น บัดนี้แผนการศัตรูบรรลุผลเกินครึ่งแ

มนุษย์เปรียบเหมือนฝูงปลาในสระใหญ่คือโลก ที่พระบิดาทรงสร้างอาหารและทุกสิ่งไว้ให้พร้อมแล้ว ใยแค่คนตกปลาที่เป็นศัตรูเอาเบ็ดพร้อมเหยื่อปลอมโยนลงมา ก็พากันรีบงับทันทีโดยไม่กลัวตายไร้สติเสียแล้ว