top of page

Sun, Nov 10

|

I.C.C. International PCL (Head Quarter)

เชิญรับชมและรับฟัง การสื่อถ่ายทอดสดพระโอวาท จากองค์จิตจักรวาล ครั้งที่ 273

สำรองที่นั่งเข้าฟังบรรยายได้ฟรีที่ คุณตุ๊ก Tel. 089-105-2727
See other events
เชิญรับชมและรับฟัง การสื่อถ่ายทอดสดพระโอวาทจากองค์จิตจักรวาล ครั้งที่ 273
เชิญรับชมและรับฟัง การสื่อถ่ายทอดสดพระโอวาทจากองค์จิตจักรวาล ครั้งที่ 273

Time & Location

Nov 10, 2019, 1:30 PM – 6:30 PM GMT+7

I.C.C. International PCL (Head Quarter), 530 Sathu Pradit 58 Alley, Khwaeng Bang Phong Phang, Khet Yan Nawa, Krung Thep Maha Nakhon 10120, Thailand

About the event

#ประกาศข่าวประชาสัมพันธ์

เชิญเข้าร่วมรับฟังพระโอวาท

ด้วยการสื่อถ่ายทอด

คลื่นความคิดจากองค์ #จิตจักรวาล

ในระบบจิตสู่จิต (Vertical Telepathy)

ครั้งที่ : 273

โดย อาจารย์ปริญญา ตันสกุล

: นักวิชาการสัมผัสพิเศษ

: ประธานโครงการ จิตจักรวาลสถานธรรม

: ประธานชมรมจิตจักรวาลศึกษาแห่งโลก UCSA 

: ผอ.ศูนย์ฝึกอบรมพัฒนาจิตตปัญญา HBMI

ณ ภูกระต่าย อ.หล่มเก่า จ.เพชรบูรณ์

ในวันอาทิตย์ที่ 10 พฤศจิกายน 2562

ตั้งแต่เวลา 13.30 น.เป็นต้นไป

ณ ห้องพุทธรักษา ชั้น 6 ตึกทอง

บมจ.ไอซีซี ถนนพระราม 3 กรุงเทพฯ 

หมายเหตุ:

1.ไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายในการเข้ารับฟัง

2.โปรดแต่งกายสุภาพเรียบร้อย

3.ยินดีต้อนรับศาสนิกชนทุกศาสนา

และผู้ปรารถนาการหลุดพ้นทุกท่าน

ที่ยอมรับว่าทุกศาสนาล้วนเป็นสากล

พระศาสดาทุกพระองค์ล้วนเป็นหนึ่งเดียวกัน

โดยเปิดกว้างและไม่ยึดติด

4.จิตจักรวาลมิใช่ลัทธิใหม่

หรือศาสนาใหม่ แต่เป็นผู้นำสัจธรรม

ระดับอนุตรธรรมมาเติมเต็มให้ทุกศาสนา

เพื่อนำพาจิตวิญญาณทุกท่าน 

สู่การ "หลุดพ้น" อย่างถูกทาง

5.โปรดแจ้งความต้องการ

เข้าร่วมรับชมรับฟังได้ตั้งแต่บัดนี้ 

โทรทุกวัน ในเวลาราชการเท่านั้น

ที่ (คุณตุ๊ก) Tel.089-105-2727

Share this event

bottom of page