top of page
44.png

ประวัติ อนุตรธรรมาจารย์ปริญญา ตันสกุล

      •  นักวิชาการสัมผัสพิเศษ ผู้ถ่ายทอดคลื่นความคิดเป็นความรู้ใหม่ ด้านอภิปรัชญา (Pure Meta-Physics Knowledge) และแจ้งข่าวสารการชำระโลกสู่ยุคพลังงานใหม่ ( New Age) จาก “จิตจักรวาล”

      •  ผู้เปิดเผยความลับเบื้องหลังมิติโลกอย่างละเอียดต่อสาธารณชน ด้วยวิธีการถ่ายทอดคลื่นความคิดจากจิตจักรวาล ในระบบจิตสู่จิต ซึ่งเป็นวิทยาศาสตร์ทางจิตแขนงหนึ่ง พร้อมกับการเผยความลับที่มนุษย์ยังไม่รู้ว่าตนเองจะต้องรู้

      •  ผู้พฤติธรรมรายแรกและรายเดียวในโลก ที่สามารถสื่อถ่ายทอดคลื่นความคิดกับจิตจักรวาล ในระบบจิตสู่จิต (Vertical Telepathy) เพื่อสอนธรรมะอันเป็นสากล ด้วยการใช้ปัญญาสู่หนทางแห่งนิพพาน และเป็นผู้นำทางจิตวิญญาณในช่วงยุคแห่งการเปลี่ยนแปลง

      •  ผู้แจ้งเตือนภัยสึนามิไว้ล่วงหน้า และเป็นผู้ถอดรหัส 11 วันเวลาแห่งหายนะโลก ได้อย่างถูกต้องแม่นยำมาแล้ว อีกทั้ง พร้อมกับแจ้งข่าวสารการชำระโลกมาอย่างต่อเนื่อง ซึ่งผลงานและความสามารถพิเศษของท่านได้เป็นที่ยอมรับของมวลสมาชิกตลอดมา

 

การศึกษา

       •  Ph.D. Chitchakraval University

ปัจจุบัน

      •  ประธานคณะกรรมการผู้บริหาร จิตจักรวาลสถานธรรม ณ ภูกระต่าย อ.หล่มเก่า จ.เพชรบูรณ์

      •  ผู้อำนวยการ สถาบันพัฒนาจิตตปัญญา HBMI

      •  วิทยากรประจำ ศูนย์ฝึกอบรมพัฒนาจิตตปัญญา ณ ภูกระต่าย

      •  ผู้เชี่ยวชาญและที่ปรึกษา งานด้านการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ขององค์กรต่างๆ

      •  ผู้อำนวยการและกรรมการผู้จัดการ บริษัท ดิมเพล็กซ์ เอ็นเตอร์เทนเม้นท์ จำกัด

      •  วิทยากรรับเชิญบรรยายและฝึกอบรมปฏิบัติการ ด้วยกระบวนการ “ไซโคโชว์” ของปริญญา เพื่อการปรับเปลี่ยนพฤตินิสัยที่บกพร่องของบุคลากรในหน่วยงาน ทั้งภาครัฐ และเอกชน 

      •  ประธานชมรมจิตจักรวาลศึกษาแห่งโลก ( The Universal of Chitchakraval Study Assembly) และประธานเครือข่ายชมรมผู้ประพฤติธรรมแห่งประเทศไทย

      •  ผู้ดำเนินรายการวิทยุ “เทพทิพย์มงคลธรรม” ออกอากาศทั่วประเทศ

      •  ผู้ดำเนินรายการโทรทัศน์ “วิทยาธรรม” ช่อง S Channal ดาวเทียมไทยคม 2 ในระบบซีแบนด์

      •  นักวิชาการสัมผัสพิเศษ

      •  ผู้เชี่ยวชาญในศาสตร์ด้านอภิปรัชญา

 

ผลงานที่ยิ่งใหญ่

      •  ผู้สร้างทฤษฎีการถ่ายทอดพฤติกรรมของปริญญา (Parinya’s Behavior Transference Theory) : เพื่อการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมมนุษย์ผ่านจิตสำนึก

      •  ผู้สร้างทฤษฎีการกระตุ้นแรงบันดาลใจในตนเอง ( Self- Stimulational Inspiration of Parinya’s Theory) : เพื่อการแสดงออกหรือกระทำพฤติกรรมใดๆด้วยจิตสำนึกของตนเองโดยไม่ต้องถูก บังคับหรือจูงใจ

      •  ผู้สร้างต้นแบบการฝึกอบรมปฏิบัติการ "ไซโคโชว์" : เพื่อการแก้พฤติกรรมขยะและพัฒนาทักษะพฤติกรรมที่พึงประสงค์ สำหรับบุคลากรขององค์ทุกระดับที่ได้ผลเป็นรูปธรรมโดยใช้ศาสตร์และศิลป์ของทฤษฎีการถ่ายถอดพฤติกรรมและทฤษฎีการสร้างแรงบันดาลใจในตนเองของปริญญาที่สนุก ท้าทาย และได้ผลเป็นรูปธรรมที่สุดในปัจจุบัน

      •  ผู้เขียนหนังสือวิชาการด้านจิตวิทยาวิทยาศาสตร์พฤติกรรม : "คุณก็ทำได้" "ทำไมลูกน้องไม่ทำงาน" "ทำไมทีมไม่เวอร์ค" "เรื่องของ TEAM กับลูกน้องที่นายต้องรู้" "CHANGE ศาสตร์แห่งการเปลี่ยนตนเองสู่ความสำเร็จ" "วิธีชนะทุกข์เพื่อสร้างสุขให้ตนเอง" "ศาสตร์แห่งการเป็นผู้นำตนเอง" "หลักการสอนลูกให้เป็นเด็กดี" ฯลฯ

      •  ผู้เขียนหนังสือด้านอภิปรัชญา : "มหัศจรรย์พลังอำนาจแม่เหล็กโลก" "ความลับเบื้องหลังมิติโลก" "อย่าคิดแบบจิตมนุษย์" "11: 11 วันเวลาที่สิบเอ็ดรหัสแห่งหายนะโลก" "จิตสำนึกคืออะไร" "วันพิพากษา" และหนังสือซีรี่ส์ชุดจิตจักรวาล" ฯลฯ

bottom of page